Morgendagens økonomifunksjon

Medarbeidere i økonomifunksjoner som lykkes med bruk av ny teknologi er tre ganger så produktive som gjennomsnittet. Les hvordan vi kan hjelpe deg.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Morgendagens økonomifunksjon
Morgendagens okonomifunksjon
Publisert 10 aug. 2022

Morgendagens økonomifunksjon

Stadig flere virksomheter implementerer nye teknologi i sin økonomifunksjon. De utnytter i større grad funksjonaliteten som finnes i eksisterende løsninger, har større grad av integrasjon mellom systemer og implementerer nye måter å jobbe på. Undersøkelser viser at medarbeiderne i disse økonomifunksjonene er 3 ganger så produktive som gjennomsnittet samtidig som de øker kvaliteten i sine leveranser.

Det handler om å bruke mer tid på analyser og fremtidsrettet beslutningsstøtte og mindre tid på tradisjonell transaksjonshåndtering og periodeavslutning. Implementering og utnyttelse av teknologi er avgjørende for å få til dette.

Ta beslutninger basert på fakta

I et marked med hurtige endringer og økende konkurranse har virksomheter økt behov for beslutningsstøtte, som analyser og robuste prognoser. Styringsinformasjonen skal gi økonomisk innsikt og råd til utvikling av hele selskapet, den skal være relevant og tidsriktig. Høyere grad av integrasjon mellom systemer og bruk av Self Service BI dashboad vil gjøre finansielle data og analyser tilgjengelige for virksomheten i realtid. Dataflyten skjer mellom systemer og uten menneskelig integrasjon. Det gir raskere resultater og mindre feil og med bruk av mindre ressurser.

Frank Olsen

Frank R. Olsen


SENIOR MANAGER

Tjenester: CFO Advisory

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Roboter gjør mye av jobben

Implementering av ny teknologi som digitale ERP systemer, Robot transaksjonsprosessering og AI krever en helt annen måte å jobbe og tenke på. Tradisjonell bilagsføring og kontroll blir erstattet av AI og Robot funksjoner i ditt digitale ERP system. Kontroll blir utført på et overordnet nivå, og ikke pr bilag. Man legger inn ressursene der hvor de gir mest nytte for virksomheten, for å bidra til fremtidig verdiskapning.

Slik utvikler vi økonomifunksjonen

TheVIT hjelper virksomheter med utvikling av økonomifunksjonen.

  • Analyse av økonomifunksjonen og behov for styringsinformasjon
  • Forslag til effektivisering og automatisering av kontrollfunksjon og rapportering
  • Forslag til effektivisering og automatisering av transaksjonsprosessering
  • Implementeringsplan
  • Prosess- og prosjektledelse