TheVIT deles i to

TheVIT deles i to. Regnskaps- og lønnstjenestene blir et heleid datterselskap i SpareBank 1 Østlandet. Konsulentdelen fisjoneres ut og blir i TheVIT.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. TheVIT deles i to
Ivar Stein Ragnar 1
Publisert 30 jun. 2022

TheVIT deles i to

Regnskaps- og konsulentselskapet TheVIT deles i to. Regnskaps- og lønnstjenestene blir et heleid datterselskap i SpareBank 1 Østlandet. Konsulentdelen fisjoneres ut i et eget selskap som viderefører navnet TheVIT.


TheVIT leverer tjenester relatert til lønn, regnskap, HR og Business Intelligence, for å nevne noe. Selskapet eies av SpareBank 1 Østlandet og Stein-Ragnar Noreng. Ettersom en videre utvikling av selskapets konsulenttjenester kunne bli begrenset av rammene som ligger i SpareBank 1 Østlandets konsesjoner som bank, har styret i TheVIT vedtatt å dele selskapet i to gjennom en utfisjonering av konsulentvirksomheten.

- Fisjonen gjør at både lønns- og regnskapsdelen samt konsulentvirksomheten kan videreutvikles på en optimal måte. Det er et stort potensiale innenfor begge områder, og de to selskapene vil nå ha gode rammevilkår som gjør at de kan satse videre innenfor sine respektive felt, sier styreleder i TheVIT, Richard Heiberg.

Fakta:

  • Fisjonen gjennomføres teknisk sett i august.
  • Alle ansatte i TheVIT blir med over i et av de to selskapene.
  • Kunder som har fått levert regnskaps- og lønnstjenester av TheVIT fortsetter som kunde i den delen av selskapet som foreløpig har fått navnet SpareBank 1 Østlandet Regnskap. Endelig selskapsnavn blir vedtatt i løpet av august.
  • Kunder som har fått levert konsulenttjenester fortsetter i det utfisjonerte selskapet som beholder navnet TheVIT.

120 ansatte blir værende i selskapet som får midlertidig navn SpareBank 1 Østlandet Regnskap

SpareBank 1 Østlandet tar over lønn- og regnskapsdelen av TheVIT og integrerer det i konsernet som et heleid datterselskap. Foreløpig navn på selskapet blir SpareBank 1 Østlandet Regnskap AS. Ivar Mjelde blir administrerende direktør for virksomheten som får 120 ansatte.

- Vi har store ambisjoner for vekst og videreutvikling. Ved å samle kreftene og utnytte synergier og støttetjenester i bankkonsernet, vil selskapet være godt rustet til den videre satsingen. Teknologi står sentralt i bransjen og vi skal tilby moderne og brukervennlige innovasjoner innenfor lønn og regnskap i kombinasjon med kompetent og lokal rådgivning fra våre ansatte, sier Ivar Mjelde.

SpareBank 1 Østlandet Regnskap vil fortsatt ha kontorer på stedene hvor TheVIT er lokalisert i dag, det vil si på Tynset, Lillehammer, Moelv, Elverum, Lillestrøm, Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad og i Hamar. Hovedkontoret blir værende på Hamar.

Nye TheVIT videreføres med 50 økonomi- og HR-sjefer, analytikere, controllere og rådgivere

TheVIT har bygd opp en sterk posisjon med sine konsepter for økonomi- og HR-funksjoner, inklusiv business intelligence og robotisering av prosesser. Disse virksomhetsområdene videreføres i det nye selskapet som vil eies av Stein-Ragnar Noreng og viderefører TheVIT som navn.

- Vi har i dag en solid posisjon i markedet innenfor alle våre tjenesteområder, og vi opplever for tiden en sterk etterspørsel etter våre tjenester. Kombinasjonen av kompetanse, teknologi og innovasjon gir oss muligheter til å vokse betydelig videre i Norge og i Norden, og vi rekrutterer for tiden innenfor alle våre tjenesteområder, sier Stein-Ragnar Noreng.

Nye TheVIT vil ha sitt hovedkontor i Oslo, samt i tillegg være lokalisert i Hamar og Fredrikstad.