Krigen i Ukraina - slik kan den påvirke deg 

Russlands invasjon av Ukraina kan påvirke norske foretak. Vi har sett på noen av de viktigste konsekvensene av sanksjonene.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Krigen i Ukraina - slik kan den påvirke deg 
Ukraina

Skrevet av

Espen Moltubakk


KVALITETSSJEF

Avdeling: Hamar

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 05 apr. 2022

Krigen i Ukraina - slik kan den påvirke deg 

Russlands invasjon av Ukraina kan påvirke norske foretak. Dette gjelder ikke bare foretak som har opererer i de involverte områdene eller som handler med selskaper i disse landene, det berører også øvrige foretak som på ulike områder påvirkes av sanksjoner og konsekvenser for øvrig av krigen. norske virksomheter. Vi har sett på noen av de viktigste konsekvensene av sanksjonene.

 Betaling til utlandet kan ta lengre tid enn normalt

Sanksjonene mot Russland påvirker utenlandsbetalingene. Normalt vil en ordinær betaling mellom land vanligvis være gjennomført ila to til fem dager. Etter at sanksjonene trådde i kraft vil slike overføringer kunne ta lenger tid.  

Vær nøye om du må gjennomføre betalinger til Russland og Hviterussland

Sikkerhetssituasjonen i Ukraina, og pågående cyberangrep mot ukrainske banker gjør det også usikkert om betalinger til Ukraina vil komme frem. Pengene kan komme i retur, bli låst eller kan gå tapt.

 Til og fra disse områdene er det ikke mulig å overføre penger: Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk.

Usikkert om betalinger til Ukraina vil komme frem

Sikkerhetssituasjonen i Ukraina, og pågående cyberangrep mot ukrainske banker gjør det også usikkert om betalinger til Ukraina vil komme frem. Pengene kan komme i retur, bli låst eller kan gå tapt.  

Til og fra disse områdene er det ikke mulig å overføre penger: Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk.  

Øvrige sanksjoner

Det er innført skjerpet eksportkontroll i en rekke sektorer. Bl.a er det innført et utvidet forbud mot å eksportere varer som kan brukes både til militære og helt ordinære aktiviteter. Flere butikkjeder tar ut russiske og hviterussiske varer av sitt sortiment, og næringsdrivende generelt stopper sin handel med Russland.

Regnskapsmessige effekter av krigen og sanksjonene

Dib (Det Intelligente Bibliotek - et kunnskapsverktøy for regnskap, revisjon og rådgivning) har kommet med regnskapsmessige vurderinger som kan være nyttige. Følgende er eksempler på hva som bør vurderes:

 • Hendelser etter balansedagen må vurderes for å se om slike hendelser skal ha regnskapsmessig effekt. Hvordan påvirker krigen regnskapsstørrelser og informasjon som skal gis i noter og årsberetning?
 • Usikkerhet om fortsatt drift må vurderes. Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til forhold oppstått både før og etter balansedagen. Krigen kan dermed få konsekvenser for forutsetningen om fortsatt drift.
 • Vurdering av øvrige konsekvenser for regnskapet som følge av endringer rundt samarbeidsparter, leverandører, kunder, driftsavbrudd og fluktuasjon i priser på valuta og råvarer. Dette gjelder for eksempel:
  • Vurdering av tap på fordringer
  • Tapskontrakter
  • Verdsettelse av varelageret, derunder ukurans
  • Nedskrivning av anleggsmidler etter GRS og etter IFRS
  • Avskrivningsperiode – den utnyttbare levetiden
  • Måling av virkelige verdier kan være utfordrende i volatile markeder hvor det råder stor usikkerhet om fremtiden
  • Balanseført utsatt skattefordel