Slik rapporterer du på likestilling i årsberetningen

Arbeidsgiver er pålagt å rapportere om arbeidet for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Dette må med for første gang i årsberetningen for 2021.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Slik rapporterer du på likestilling i årsberetningen
Likestilling
Publisert 23 feb. 2022

Slik rapporterer du på likestilling i årsberetningen

For å sikre at det blir jobbet for økt likestilling og mot diskriminering, har alle offentlige virksomheter og alle andre virksomheter med mer en 50 ansatte, en lovbestemt aktivitets- og redegjørelsesplikt. Det betyr blant annet at man hvert annet år skal redegjøre for kjønnslikestilling og arbeidet som gjøres med likestilling og ikke-diskriminering i årsrapporten.

Likestillingsrapporten skal inn i årsberetningen for 2021

I og med at loven trådte i kraft 1. januar 2020 betyr det at årsberetning for 2021 skal inneholde en redegjørelse om likestillingsarbeidet eller eventuelt henvise til en nettside hvor redegjørelsen finnes.

Redegjørelsen deles i to. Del 1 er en faktisk tilstand for kjønnslikestillingen, mens man i del 2 skal redegjøre for hvordan virksomheten jobber med likestilling og diskriminering.

Merk at det i del 1 kun er de faktiske forskjellene som skal redegjøres for og at rapporten må utformes slik at eventuelle personlige forhold er anonymisert.

Den totale kjønnsbalansen skal rapporteres årlig

Lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper, samt ufrivillig deltid, skal redegjøres for minst hvert andre år. Derimot skal man redegjøre for den totale kjønnsbalansen, midlertidig ansatte, deltidsansatte og uttak av foreldrepermisjon årlig.

Bufdir har maler som hjelper deg med likestillingsrapportene

Bufdir er fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering. Som et ledd i deres arbeid har de satt opp eksempelmaler og redegjort for loven. Trenger du hjelp, anbefaler vi at du leser deg opp.

Les hva Bufdir skriver Bufdir sin eksempelmal