Enklere, raskere og riktigere MVA-rapportering i 2022

Skatteetaten forenkler prosessen for registrering i mva-registeret og utvikler ny mva-melding. Målet er at det skal bli enklere å levere riktige opplysninger.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Enklere, raskere og riktigere MVA-rapportering i 2022
Louis droege q Bhkxw Dibr U unsplash
Publisert 15 des. 2021

Enklere, raskere og riktigere MVA-rapportering i 2022

Skatteetaten har siden 2019 jobbet med å modernisere mva-området. En av konsekvensene er at de forenkler prosessen for registrering i mva-registeret og utvikler ny mva-melding. Hensikten er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger.

Skatteetaten foretar en modernisering av avgiftsområdet og en av endringene dette medfører, er ny rapportering av merverdiavgift for alle som driver alminnelig næring og primærnæring (kun de som har to-månedlig mva. inntil videre).

Det blir enklere og mer effektiv å levere riktige opplysninger til Skatteetaten

I 2020 ble alle selskaper pålagt å knytte regnskapet opp mot SAF-T koder (Standard Audit File-Tax er et standard dataformat for utveksling av regnskapsdata), og det er disse SAF-T kodene som nå gir grunnlaget for den nye innsendelsen ved rapportering av merverdiavgift. Merverdiavgiftsområdet blir mer og mer komplekst og den nye rapporteringen er ment å gi opplysninger på et mer detaljert nivå enn tidligere, som enklere lar seg kontrollere. Formålet med endringen er at det skal oppleves enklere og mer effektivt for brukeren og det skal gi riktigere opplysninger til mottakeren, skattemyndighetene.

Mva-rapportering dirkete fra regnskapssystemet

Skatteetaten ønsker fortrinnsvis at merverdiavgift skal rapporteres direkte fra regnskapssystemet, men det vil fortsatt være mulig å levere skattemeldingen manuelt i skatteetatens digitale løsning. Vi i TheVIT fraråder dette, da man med dagens skybaserte regnskapssystemer unngår manuelt arbeid og risiko for feilkilder. De ulike regnskapssystemene vi i TheVIT benytter tilpasses løpende for å tilfredsstille de nye kravene, og i tillegg tilpasser vi kontoplanen med korrekt tilhørende SAF-T koder, slik at vi fra 1. januar 2022 kan rapportere merverdiavgift i henhold til de nye rapporteringskravene for alle våre kunder.

Dersom regnskapssystemet din bedrift benytter, ikke er levert via TheVIT, er det viktig at systemet oppgraderes for å sikre at funksjonaliteten er oppdatert ihht nye rapporteringskrav.

Les mer om Modernisering av merverdiavgiftsområdet på Skatteetaten