Statsbudsjett 2022: Forslag om vesentlig økt skatt på utbytte fra årsskifte.

Mandag 8. november kom regjeringen med endringsforslag til statsbudsjettet, hvor de bl.a foreslår å øke skattesatsen på utbytte betydelig.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Statsbudsjett 2022: Forslag om vesentlig økt skatt på utbytte fra årsskifte.
Permittering og lonn shutterstock 574323790
Publisert 11 nov. 2021

Forslag om vesentlig økt skatt på utbytte fra årsskifte.

Mandag 8. november kom den nye Støre-regjeringen med sitt endringsforslag til statsbudsjettet. Endringene dreier seg, som ventet, om å la satsene som rammer størstedelen av befolkningen stå uberørt, men øke skattesatsene for høytlønnede, hytteeiere og de velstående generelt via økt formuesbeskatning.

Budsjettet inneholder blant annet et forslag om økt justeringsfaktor for utbyttebeskatning fra 1,44 til 1,60. Blir dette vedtatt, medfører det at effektiv skattesats på utbytte øker fra 31,68% til 35,20%, og endringen vil i tilfelle tre i kraft allerede 1. januar 2022. Forslaget om denne vesentlige endringen var for mange uventet ettersom den anses å bryte med skatteforliket som ble inngått mellom partiene i Stortinget i 2016, der man ble enige om at utbytteskatten kun skulle justeres moderat i årene fremover.

Utbytte i 2021?

Dersom selskapet er i posisjon til å dele ut utbytte, så kan man basere dette på regnskapet for 2020 (tilleggsutbytte) eller som et ekstraordinært utbytte på en mellombalanse (avstemt regnskap) i 2021.

Er du aksjeeier og går med planer om uttak av utbytte oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din kundekontakt hos TheVIT for en vurdering av de ulike mulighetene.

Budsjettforslaget har fått en foreløpig behandlingsdato i Stortinget 15. desember i år.