Økt fleksibilitet for uttak av foreldrepenger for far/medmor

Uttaket av foreldrepenger er blitt mer fleksibelt for alle som får barn etter 1. oktober. Les mer om lovendringen her.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Økt fleksibilitet for uttak av foreldrepenger for far/medmor
Endrinng i omsorgsdager shutterstock 1709648194
Publisert 10 nov. 2021

Økt fleksibilitet for uttak av foreldrepenger for far/medmor

Uttaket av foreldrepenger er blitt mer fleksibelt for alle som får barn etter 1. oktober 2021. Endringen gjelder far/medmor (en som har juridisk medforelderstatus til et barn hun ikke er biologisk mor til, og som deler foreldrestatusen med barnets biologiske mor). I tillegg er kravet om sammenhengende periode for foreldrepenger fjernet. Lovendringen åpner opp for at far/medmor som f.eks. er studenter, arbeider deltid eller er på arbeidsrettet tiltak fra NAV kan utsette uttak av foreldrepenger.

Til tross for økt fleksibilitet, er det fortsatt noen begrensninger og unntak som påvirker hvor lenge utsettelsen kan være: Barnet må være født 1. oktober 2021 eller senere og uttaket av foreldrepenger må skje innen barnet fyller 3 år. De siste 3 uker før fødsel og første 6 uker etter fødsel er fortsatt forbeholdt mor.

Du kan vente med å søke om foreldrepenger

I praksis betyr dette at far/medmor kan vente med å søke om foreldrepenger til de har tenkt å ta ut sin del av foreldrepermisjonen. Dette måtte tidligere gjøres før siste dag for uttak av foreldrepenger for mor. Nå som søknadstidspunktet utsettes vil også beregningsgrunnlaget bli flyttet til uttakstidspunktet. Dersom uttaket av foreldrepenger utsettes i ni måneder, vil beregningsperioden bli flyttet tilsvarende. Dersom uttak av foreldrepenger har startet vil det ikke bli en ny beregningsperiode ved utsettelse.

Arbeidsmiljøloven gjelder fortsatt

Det er viktig å merke seg at selv om folketrygdloven er endret vil reglene i arbeidsmiljøloven rundt permisjon fremdeles være gjeldende. Arbeidsmiljølovens kapittel 12 regulerer permisjon og reglene her er ikke endret. Det betyr at arbeidstaker fortsatt må varsle i god tid før permisjonen skal tas ut. Permisjonen som reguleres i arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet heltidspermisjon, men åpner for deltidspermisjon hvis dette ikke medfører vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det betyr i praksis at arbeidstaker og arbeidsgiver må være enig i uttak av foreldrepermisjon. Tvist om rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens kapittel 12 avgjøres av en tvisteløsningsnemd.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss