Permitteringer – hva gjelder nå?

Siden Norge stengte ned 12/3-20 har det vært endringer i permitteringsreglementet og det har vært utfordrende å følge med på hva som gjelder til enhver tid.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Permitteringer – hva gjelder nå?
Ansatte1
Publisert 21 sep. 2021

Permitteringer – hva gjelder nå?

Helt siden landet stengte ned 12 mars 2020 har det vært endringer i permitteringsreglementet og det har vært utfordrende å følge med på hva som gjelder til enhver tid. Endringstakten har heldigvis blitt mindre hyppig og det er blitt varslet at vi må regne med å komme tilbake til en normal snart. Likevel er det vedtatt at særreglene om permittering og dagpenger skal forlenges frem til 1. november 2021.

Særreglene om permittering og dagpenger forlenges

Egentlig skulle særreglene opphøre fra 1 oktober, men siden det fortsatt er usikkerhet rundt smittetall og smitteverntiltak har det vært etterspurt en forlengelse av de regler som gjelder nå. Fredag 17. september 2021 ble det vedtatt i statsråd at særreglene om permittering og dagpenger skal forlenges frem til 1. november 2021.

Hva betyr forlengelsen av særreglene?

Det betyr at perioden som arbeidsgivere fritas for lønnsplikt under permittering forlenges frem til 1 november. Det er også en videreføring av forhøyet dagpengesats på 80% av grunnlaget opp til 3G, og deretter vanlig sats. Dagpengeperioden forlenges for dagpengemottakere som ellers ville ha brukt opp maksimal dagpengeperiode i perioden fra 1. til 31. oktober 2021. I tillegg er det også en videreføring av reglene om gradering av dagpenger slik at den som mottar dagpenger kan jobbe opptil 60% av tidligere arbeidstid uten å miste dagpenger.

Særreglene kun gjelder for permitteringer som startet før 1. juli

Det er viktig å merke seg at særreglene kun gjelder for permitteringer som startet før 1. juli 2021. Det betyr også at fra 1. november vil lønnsplikten gjeninntre der hvor permitteringen til sammen har vart i 49 uker eller mer de siste 18 månedene.

Permitteringer etter 1. juli går under normale regler

For nye permitteringer som startet etter 1 juli 2021 er det ordinære regler rundt permitteringer som gjelder. Det vil si at maksimal permitteringstid er 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Permittering før 1 juli 2021 skal ikke medregnes i beregningen av de 26 ukene innenfor en periode på 18 måneder.

Varslingsfrist og lønnsplikt ved nye permitteringer er på henholdsvis 14 dager og 10 dager. Arbeid i lønnspliktperioden forlenger lønnspliktperioden tilsvarende.