Frister for registrering i Foretaksregisteret: beregn ekstra tid i år!

Har du tenkt å gjennomføre fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, må du vita at fristene tidligere enn vanlig.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Frister for registrering i Foretaksregisteret: beregn ekstra tid i år!
Bank Regnskap
Publisert 21 sep. 2021

Frister for registrering i Foretaksregisteret: beregn ekstra tid i år!

Har du tenkt å gjennomføre fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må du passe på å overholde fristene i Foretaksregisteret. I år er nemlig fristene tidligere enn de har vært tidligere år.

Foretaksregisteret trenger både beslutningsmelding og gjennomføringsmelding.

Gjennomføring av enkelte selskapshendelser må meldes i to trinn til Foretaksregisteret. Først en beslutningsmelding og deretter en gjennomføringsmelding. Dette gjelder melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling. Etter at Foretaksregisteret har behandlet og kunngjort beslutningsmeldingen løper en kreditorfrist på seks uker.

Frister for innsenelse av beslutnings- og gjennomføringsmelding.

Dersom beslutningsmeldingen sendes elektronisk via Altinn, må meldingen være sendt Foretaksregisteret innen 11. oktober. Sender du inn på papir er fristen allerede 1. oktober.

Elektronisk innsendt gjennomføringsmeldinger bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 6. desember. Dersom meldingen blir sendt senere enn dette, kan den være vanskelig å få registrert meldingen innen innen årsslutt. Fristen for å sende inn på papir er tidligere - da må den være mottatt 30. november

Tidligere frister enn tidligere

Fristene som er kunngjort er tidligere enn hva Foretaksregisteret normalt har operert med (hhv. 20. oktober og 12. desember) og henger sammen med at det for tiden er lengre saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene. Dette medfører også at det for registrering av nystiftet selskap er behandlingstiden ca. 3 uker og øvrige endringer ca. en måned.

Les mer på Foretaksregisterets sider