Det nye arbeidslivet og hjemmekontor

Pandemien har lært oss en ting: Det er mye å ta i betraktning når man skal etablere langsiktige og frivillige ordninger for hjemmekontor.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Det nye arbeidslivet og hjemmekontor
Digitale moter shutterstock 1689579709
Publisert 21 sep. 2021

Det nye arbeidslivet og hjemmekontor

Korona har for lengst endret måten vi jobber på og vi kommer ikke tilbake til den samme hverdagen som før pandemien. Arbeidstakere både ønsker og forventer muligheter for mer fleksibilitet enn før, og hensyn til dette vil sannsynligvis være grunnleggende fremover for å bli ansett som en attraktiv arbeidsplass. Det er også gode grunner til å tro at måten vi bruker kontorlokalene fremover på vil endre seg, og at de i mye større grad vil være en møteplass for samarbeid, sosiale aktiviteter og arbeidsmøter. I disse dager er det mange arbeidsgivere som vurderer hvordan den nye arbeidshverdagen blir og hvordan man skal gå frem for å etablere en ordning for hjemmekontor som er tilpasset virksomheten. Er det en ting vi har lært gjennom pandemien, så er det at det er mye å ta i betraktning når man skal ta beslutninger knyttet til langsiktige og frivillige ordninger for hjemmekontor.

Fleksibilitet eller kontroll – og ordninger tilpasset virksomhetens behov

I det norske næringslivet ser vi at virksomheter tar forskjellige valg knyttet til hvordan deres ordning for hjemmekontor skal være. Noen velger en tillitsbasert modell med høy grad av fleksibilitet, hvor ansatte selv velger omfang av hjemmekontor og når de vil være til stede på kontorene. Andre snakker om «hybride» arbeidsformer hvor tilstedeværelse på kontorene er delvis styrt av arbeidsgiver, mens noen virksomheter velger å gå tilbake til fullt oppmøte og liten til ingen bruk av hjemmekontor. Det er mange hensyn som skal veies når man skal velge grad av fleksibilitet. Ikke bare er det forskjeller mellom virksomheter hva man opplever «passer best,» men det kan også være store forskjeller innad i et selskap som gjør at man må tilpasse ordningen på grupper eller nivåer i virksomheten. En god forståelse av virksomhetens behov er således et viktig utgangspunkt for vurderinger av hva slags modell som passer. I tillegg, kommer hensyn til ansattes ønsker og forventninger.

I arbeidet med å komme frem til en ordning tilpasset egen virksomhet, er erfaringene fra pandemien verdifulle å ta med seg. Disse erfaringene gir god innsikt i hvilke fordeler fremtidig ordning kan gi, og hvilke utfordringer man bør være oppmerksomme på og kan tilrettelegge for. Samtidig kan man fortsette å høste erfaringer fremover og bruke dette til å justere ordningen etter hvert og etter behov.

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter setter også rammer for ordningen. Arbeidsgiver har fortsatt ansvar og plikter for den ansattes ve og vel, og har en hjemmekontorforskrift å forholde seg til, som blant annet innebærer at man må inngå individuelle avtaler med ansatte som skal benytte seg av hjemmekontor. Arbeidsgivere som skal gå frem for å ta beslutninger om hjemmekontorordning, må altså utarbeide en policy for bruk av hjemmekontor som passer virksomheten og som oppfyller kravene i lov og forskrift. For ledere blir det nå viktig å forstå hvilket handlingsrom man har innenfor de lovene og forskriftene som finnes og hvordan man kan klare å lage gode ordninger, som oppfyller disse kravene, uten å likevel bli for rigide.

Har du behov for hjelp til å etablere en ordning som passer din virksomhet?

I TheVIT har vi rådgivere som kan støtte deg i prosessen med å etablere en hjemmekontorordning som passer deg og dine ansatte. Med gode juridiske samarbeidspartnere, kan vi sammen hjelpe deg med å etablere en god ordning, som ivaretar formelle hensyn, i tillegg til de andre hensynene du er opptatt av.

Kontakt leder for HR, Gry Brandsnes