Her er fristene du ikke må gå glipp av i august

Ferien er for mange over. Her får du oversikten over alt som skal leveres og betales i august.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Her er fristene du ikke må gå glipp av i august
Manedens frister august
Publisert 23 jul. 2021

5. august: A-meldingen for juli skal leveres

A-meldingen leveres hver måned for virksomheter som har ansatte, eller betaler ut lønn, pensjon eller andre ytelser.  Melding inneholder informasjon om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten og sendes til NAV, SSB og Skatteetaten

Les mer om A-meldingen på Skatteetaten.no

10. august: Frist for levering av MVA-meldingen for omvendt avgiftsplikt, 2. kvartal

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal sendes inn hvert kvartal av alle næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som er innkjøpere av avgiftspliktige tjenester fra utlandet (inkludert Svalbard og Jan Mayen) eller som kjøper klimakvoter eller gull fra en norskregistrert selger.

Omvendt avgiftsplikt betyr at det er kjøperen, og ikke selgeren, av en vare eller tjeneste som har ansvar for å betale merverdiavgiften.

Les mer og lever MVA-meldingen for omvendt avgiftsplikt

18. august: Leveringsfrist for særavgiftsmeldingen (unntatt NOx)

Virksomheter som er registrert som særavgiftspliktige skal rapportere sine særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Leverer du ikke innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften skal levere særavgiftsmelding hver tredje måned. Den nye særavgiften på produksjon av fisk skal ikke leveres før 18. januar 2022.

Rapporter særavgifter og les mer om særvagiftsmeldingen

31. august: Frist for levering av MVA-melding, merverdiavgift og kompensasjonsmelding

MVA-meldingen

Er du registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du levere MVA-meldingen. Etter at du har fylt ut meldingen får du en oversikt over hvor mye merverdiavgift du skal betale staten, eller om staten skylder deg. 

Lever MVA-Meldingen og les mer

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Merverdiavgiftskompensasjon er en ordning der noen virksomheter kan kreve refusjon av merverdiavgift. Disse virksomhetene kan kreve kompensasjon:

  • Private eller ideelle virksomheter som produserer visse lovpålagte tjenester for kommune eller fylkeskommune
  • Kommuner og Fylkeskommuner
  • Interkommunale selskap
  • Barnehager
  • Kirkelig fellesråd og menighetsråd
Lever skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon og les mer