Her er fristene du ikke må gå glipp av i juli

Selvom juli er feriemåned for mange, er det likevel litt å holde styr på. Her får du oversikten over frister og oppgaver som skal leveres Skatteetaten i juli.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Her er fristene du ikke må gå glipp av i juli
Manedens frister
Publisert 01 jul. 2021

5. juli: A-meldingen for juni skal leveres

A-meldingen leveres hver måned for virksomheter som har ansatte, eller betaler ut lønn, pensjon eller andre ytelser.  Melding inneholder informasjon om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten og sendes til NAV, SSB og Skatteetaten

Les mer om A-meldingen

15. juli: A-meldingen, frist for betaling 

Frist for å betale arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og finansskatt på lønn fra mai og juni er 15. juli. 

Les mer

19. juli: Særavgiftsmeldingen

Virksomheter som er registrert som særavgiftspliktige skal rapportere sine særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).

Rapporter særavgifter og les mer

20. juli - frist for levering og betaling av MVA-melding for e-handel (VOEC) 

Virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr elektroniske tjenester (inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester) til privatpersoner og ikke næringsdrivende kunder i Norge skal betale MVA på tjenestene. For å gjøre det lettere å levere har skattemyndighetene etablert en forenklet registrerings- og rapporteringsordning.

Les om MVA på elektroniske tjenester og send inn oppgave