Ny registreringsløsning for merverdiavgift

Skatteetatens moderniserer MVA-forvaltningen og har lansert en ny løsning for registrering i MVA-registeret. Denne erstatter Samordnet registermelding del 2.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Ny registreringsløsning for merverdiavgift
Sayed Zahir Nasir ble 1. desember ansatt som Fagsjef Merverdiavgift
Publisert 09 jun. 2021

Ny registreringsløsning for merverdiavgift

Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av MVA-forvaltningen har nå skatteetaten lansert en ny løsning for registrering i MVA-registeret. Løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2.

Alle typer registreringer, endringer og sletting i Merverdiavgiftsregisteret skal fra 10. juni 2021 skje i Skatteetatens løsning på Skatteetaten. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, i de fleste tilfeller, reduseres fra flere uker til noen minutter.

Den nye digitale løsningen medfører at papirskjemaet som i dag kan benyttes i registreringsprosessen avvikles 10. juni 2021. Det forutsetter at man har org.nr på enheten fra før av, og at man er tildelt en rolle i selskapet. Hvis ikke må dette ordnes i Altinn først. For utenlandske selskap betyr dette at kontaktpersonene for selskapet må være elektronisk bruker og ha tilgang til Altinn. Dette gjøres ved å søke om d-nummer (D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter)samtidig som man registrerer seg i Enhetsregisteret.

Registrer virksomhet i MVA-registeret

Moderniseringen varer til 2023

Arbeidet med moderniserer MVA-området startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt innen 2023. Hovedformålet med moderniseringen er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning

I tillegg til ny registreringsløsning for MVA-registrering vil i løpet av moderniseringsprogrammet komme

  • Ny MVA-melding basert på SAF-T formatet (under utvikling)
  • Salgs- og kjøpsmelding (til vurdering hos Finansdepartementet)

Virksomheter bør allerede nå forberede seg på at dette stiller strenge krav til deres ERP-systemer, og det understreker viktigheten av at man må kunne stole på opplysningene fra virksomhetenes regnskapssystemer.

Arbeidet har blitt noe forsinket i en periode, men det er signalisert at det er planlagt å starte pilotering av ny mva-melding i løpet av 2021.

Det er opplyst fra Skatteetaten at det vil komme mer informasjon over sommeren.