Vellykket onboarding: It takes two to tango

Vellykket onboarding krever god planlegging fra arbeidsgiver, men også en god innstilling fra medarbeiderne. Les hvordan Lene P. Lien opplevde starten hos oss.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Vellykket onboarding: It takes two to tango
Det har blitt mange møter på Teams ifm. Lenes oppstart hos oss. Både med fokus på fag, men også det mer mellommenneskelige.
Publisert 26 mar. 2021

Vellykket onboarding: It takes two to tango

Lene Proll Lien er Rådgiver HR Business Partner og startet i TheVIT i september 2020. Og til tross for oppstart i ny jobb midt i pandemien, er hun strålende fornøyd med mottagelsen hun har fått. Vi har snakket med Lene og Gry Brandsnes - leder for HR Business Partner i TheVIT og deres refleksjoner rundt onboarding

Lene er strålende fornøyd med sin nye arbeidsgiver og er full av lovord. Gry på sin side er minst like fornøyd. Men det er ikke tilfeldig.

Fra intern HR til å jobbe med kunder

Da Lene kom til TheVIT var det etter 6 år internt som HRBP i eiendomsbransjen. Dvs. hun hadde et kort opphold i et annet selskap. Og det var noe grunnen til at hun tok steget og begynte å jobbe med kunder som hun gjør i dag. “I den forrige jobben merket jeg bare etter et par uker at det skurret”, sier Lene. Hun beskriver en arbeidsgiver som ikke hadde tid til onboarding og en leder som ikke var tilgjengelig. Konsekvensen var at hun ikke fikk innføring i systemene, hvordan de skulle brukes, og heller ikke kulturen. Hun valgte derfor å avslutte arbeidsforholdet og tok en uforpliktende prat med Gry, som hun hadde litt kjennskap til fra tiden i Wilhelmsen.

Uten denne erfaringen hadde hun neppe startet i TheVIT og heller ikke jobbet med eksterne kunder slik hun gjør i dag.

Det har blitt mange møter på Teams ifm. Lenes oppstart hos oss. Både med fokus på fag, men også det mer mellommenneskelige.
Det har blitt mange møter på Teams ifm. Lenes oppstart hos oss. Både med fokus på fag, men også det mer mellommenneskelige.
Snakk med oss om onboaring

Et fantastisk HR team

Lene beskriver teamet hun jobber i som fantastisk og fremhever den gode kulturen som en styrke. “Jeg opplever at man vil hverandre vel og ønsker at kollegaene skal lykkes”, kommenterer hun og forteller at det er stor takhøyde for innspill. Hun fremhever at det er lite konkurranse internt om å være best eller fremheve seg selv, men snarere et sterkt ønske om å møte kundenes behov og å vinne nye kunder sammen. “Det er kollegialt og en felles tankegang som passer meg godt”, presiserer hun.

Men et godt team kommer ikke av seg selv. Lene benytter derfor anledningen til å løfte frem Gry som leder. “Jeg har vært sykt heldig med Gry som leder. Hun er businessminded og tenker fremover. Hun er en utrolig inkluderende og praktiserer tillitsbasert ledelse. Hun er i tillegg et varmt menneske som ser alle rundt seg. Hun ser forbi inntjening og tall. Hun bryr seg og lurer på hvordan det går. Hun stoler på at vi leverer,“ sier hun entusiastisk

På spørsmål om ikke hun selv har bidratt, blir Lene flakkende i blikket og litt utydelig. Det er tydelig at hun ikke vil fremheve seg selv.


Gry Brandsnes

Gry Brandsnes


LEDER HR BUSINESS PARTNER

Tjenester: HR Businesspartner

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Skreddersydd onboarding

Selv om Gry blir litt brydd over alle lovordene, er hun tydelig på at det er mye takket være Lene selv at det har vært så vellykket. “Hun er god på å ta kontakt og hun oppdaterer meg, uten at jeg trenger å etterspørre status. I tillegg forteller hun også hvordan hun har det. Da er det lett å være leder”, sier Brandsnes og beskriver Lene som en som er flink til å se det positive i folkene rundt seg, og at det bidrar positivt til hele teamet.

Siden september i fjor har Gry tatt imot fire nyansatte, i tillegg til Lene. På grunn av coronapandemien har hun derfor i mye større grad skreddersydd onboardingen til hver enkelt. Det vil si at den har vært målrettet med tanke på oppgavene som skal utføres og den jobben Lene og de andre nye skal utføre. På den måten har hun fått tid til å snakke med alle sammen. “Det å oppleve å bli sett er viktig for den enkelte - spesielt som nyansatt, og særlig når man starter i ny jobb fra hjemmekontor”, presiserer hun.

Forventningstyring

I tillegg til skreddersydde planer, har HR Business Partner teamet faste temamøter ukentlig, med en strukturert møteplan. “Men det er nok like mye alt det andre - telefonsamtaler, spontane og uformelle teamsmøter - som har spilt en viktig rolle”, sier Gry beskjedent.

Hun er opptatt av, og har ønsket, en åpen dialog. Noe hun selv praktiserte ifm ansettelsene. “Jeg brukte mye tid i intervjuene på å snakke om hvordan vil det være å jobbe hos oss, hva som møter deg. Rett og slett gi et realistisk bilde av det å jobbe i TheVIT”, sier hun og forteller at hun er opptatt av å gi tillit til de ansatte. “Tillitt er alltid viktig. Men nå er det ekstra viktig”, avslutter hun.