Oppmyking av MVA-reglene for anskaffelser til hjemmekontor

Skattedirektoratet lemper på MVA-reglene. Utgifter ifm. hjemmekontor kan dermed få MVA-fradrag og det utløses heller ikke skatteplikt for arbeidstaker.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Oppmyking av MVA-reglene for anskaffelser til hjemmekontor
MVA hjemmekontor 001
Publisert 12 mar. 2021

Oppmyking av mva-reglene for anskaffelser til hjemmekontor

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom utstyr til hjemmekontor), ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakere. Nå lemper de på reglene.

I en nylig publisert uttalelse lemper Skattedirektoratet på MVA-reglene slik at utstyr som kjøpes inn til hjemmekontor ikke skal anses å være til privat bruk. Forutsetningen erat utstyret er nødvendig for å begrense smitte av koronaviruset og opprettholde driften til arbeidsgiver. Bedrifter som kjøper inn utstyr til hjemmekontor kan dermed få MVA-fradrag for utgiftene og det utløses heller ikke skatteplikt for arbeidstaker.

Fradragsrett

Nå har Skattedirektoratet også lagt til grunn at arbeidsgiver vil få fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til utgifter til hjemmekontor. Dette innebærer at dersom bedriften kjøper inn kontorstoler, skjermer osv. som disponeres av de ansatte på hjemmekontoret, vil bedriften ha fradragsrett for inngående avgift, selv om de ansatte også vil kunne disponere dette utstyret privat.

Les hele uttalelse fra Skattedirektoratet