Gaver til ansatte og styremedlemmer – endrede satser og vilkår gjeldende fra 2021

Tidligere måtte gaver til ansatte være likeverdig og tilfalle alle. Dette gjelder ikke fra 2021. I tillegg er satsene for skattefritak økt.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Gaver til ansatte og styremedlemmer – endrede satser og vilkår gjeldende fra 2021
Skattlegging av ansatte
Publisert 03 feb. 2021

Gaver til ansatte og styremedlemmer – endrede satser og vilkår gjeldende fra 2021

Alle fordeler gitt i et arbeidsforhold gjennom gaver og/eller naturalytelser er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. Det er uavhengig av om gaven kommer direkte fra arbeidsgiver eller fra en tredjepart så lenge gaven mottas som en følge av arbeidsforholdet.

Verdien skal fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe varen eller tjenesten den får i gave.

Det er noen tilfeller der gaver kan gis til ansatte med skattefritak. For at det skal være skattefritt må gaven bestå av annet enn et pengebeløp. Dersom det gis et pengebeløp blir gaven skattefri først når den ansatte leverer kvittering for kjøpet av gaven. Gavekort som ikke kan innløses i kontanter godtas. I tillegg må verdien være innenfor gjeldende beløpsgrenser.

For jubileum og oppmerksomhetsgaver er beløpsgrensen på 4000,- pr år. For «andre gaver» (julegaver, sommergaver osv) i løpet av året er beløpsgrensen økt fra 2000,- pr år til 5000,- pr år. Dette er gjeldende fra 2021.

I tillegg er også kravet om at «andre gaver» må være en del av en generell ordning i bedriften tatt bort. Tidligere var det slik at andre gaver kun var skattefrie når alle de ansatte fikk gaver som var likeverdig. Det gjelder altså ikke lenger fra 2021.

Det er også viktig å være oppmerksom på at det er totalen av mottatte gaver fra arbeidsgiver, konsern og tredjepart pr. år som skal avgjøre om beløpsgrensen for skattefritak overskrides. Skattefritaket gjelder også for styremedlemmer i selskapet. Dersom vilkårene for skattefritak er oppfylt, men beløpsgrensene overskrides, er det bare det overskytende beløp som skattlegges.

En ansatt kan få gaver etter flere alternativer i samme år. Det betyr at en ansatt kan både få gave når den ansatte gifter seg og julegave i samme år når vilkårene er oppfylt.

Satser for gaver 001