Regjeringen foreslår krisepakke på 16,3 mrd.

Regjeringen la 29. januar frem forslag til ny krisepakke på totalt 16.3 milliarder kroner

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Regjeringen foreslår krisepakke på 16,3 mrd.
Lov og orden topp shutterstock
Publisert 02 feb. 2021

Forslag til ny krisepakke

Regjeringen la 29. januar frem forslag til ny krisepakke på totalt 16.3 milliarder kroner. Krisepakken er omfattende og inneholder forlengelse av- og nye tiltak på en rekke områder. Vi vil komme tilbake med detaljer i de ulike forslagene.

De viktigste forslagene gjelder bl.a.:

  • Utvidelse av Kompensasjonsordning 2 til å gjelde ut juni og samtidig øke støttenivået til 85% fra januar. Det innføres også en konsumprisindeksregulering av omsetning i 2019 ved beregning av omsetningsfall.
  • Omstillingsordningen for event og reiselivsnæringen er foreslått videreført ut juni
  • Stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett foreslås forlenget ut august
  • Det er foreslått bevilget ytterligere kr. 500 millioner i innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge
  • Ordningen med midlertidig utsettelse av betaling av skatt og avgift forlenges ut juni
  • Økt tilskudd til kommunder for å kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av smittervernstiltakene.

En oversikt over de ulike tiltakene finner du i artikkelen under.

Les om de ulike tiltakene her.