Åpner for styremøter fra hjemmekontor

Etter aksjeloven er utgangspunktet at et styremøte skal være et fysisk møte, men det åpnes for at det kan avholdes som digitale møter.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Åpner for styremøter fra hjemmekontor
Digitale moter shutterstock 1689579709
Publisert 01 feb. 2021

Unntak fra krav til fysiske styremøter i midlertidig lov

Etter aksjeloven er utgangspunktet at et styremøte skal være et fysisk møte, men koronasituasjonen har ført til at styremøter frem til 1. juni og generalforsamlinger kan avholdes som digitale møter.

I artikkelen som er ført i pennen av Elin Petersen, rådgiver i Sticos, står det bl.a. dette:

"For å begrense smittespredning er det vedtatt unntak fra aksjelovens og allmennaksjelovens regler om fysisk styremøte:

  • Dersom styrets leder bestemmer at saker skal behandles skriftlig eller som telefon- eller videomøte, gjelder ikke styremedlemmenes og daglig leders rett til å kreve fysisk møte
  • Dersom det holdes fysisk styremøte kan ethvert styremedlem kreve å delta per telefon eller video. Det samme gjelder daglig leder, revisor eller andre som har rett eller plikt til å delta
  • Styrets møte med revisor kan også behandles på samme måte som nevnt over.

Loven varer til 1. juni 2021, og gjelder for møter som det er innkalt til før 1. juni 2021."