Skattefunn – Regelendringer i 2020

Det er i 2020 vedtatt endringer i Skattefunnordningen med virkning fra og med inntektsåret 2020. 

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Skattefunn – Regelendringer i 2020
Skattefunn
Publisert 09 des. 2020

Skattefunn – Regelendringer i 2020

Det er i 2020 vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen med virkning fra og med inntektsåret 2020. Vær oppmerksom på at timelister nå skal signeres løpende og minimum hvert kvartal, samt at timesatsen øker til kr. 700,-.

Nedenfor finner du de viktigste endringene:

  • FoU medarbeider og prosjektansvarlig skal signere timelistene løpende, og minst hvert kvartal.
  • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra kr. 600,- til kr. 700,-, og gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper
  • Det er innført en øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Det er dermed ikke lenger et insentiv for å kjøpe tjenester fra forskningsinstitusjoner, men bedriftene står fritt til fortsatt å kjøpe slike tjenester innenfor rammen på 25 millioner kroner.
  • Fradragsprosenten settes til 19% for alle bedrifter, uavhengig av selskapets størrelse.
  • Fradragsrett for kjøp av FoU tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
Skattelovens §16-40 og forskrift for Skattefunn