Vi skreddersyr tjenester for å bedre din drift

Med fleksible, skreddersydde løsninger fra TheVIT kan du bruke tiden din til å skape verdier for selskapet ditt.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Vi skreddersyr tjenester for å bedre din drift
NZ72925 1024x683
Publisert 19 nov. 2019

TheVIT tilbyr fleksible løsninger for å gi alle bedrifter tilgang på kompetanse og styringsinformasjon som tradisjonelt er forebeholdt større virksomheter.

-En bedriftsleder er i bunn og grunn opptatt av to ting: å ha kontroll på virksomheten og å skape verdier og prestere. Nøkkelen ligger i å få til begge deler. Fokuserer du kun på kontroll, skaper du ikke mye verdi. Hvis du bare presterer, mister du sannsynligvis kontrollen på et tidspunkt, sier Stein-Ragnar Noreng, administrerende direktør i TheVIT.

Fleksibelt og helhetlig
Selskapet tilbyr tjenester innen økonomi, regnskap, lønn, HR og strategisk ledelse. Hos TheVIT får du en helhetlig løsning med team og tjenester satt sammen for å dekke akkurat dine behov.

Dypere og bredere kompetanse
For å dekke de ulike behovene, søker mange små og mellomstore bedrifter etter generalister, folk som kan litt om det meste. Helst skal de være skikkelig gode på veldig mange ting. Noreng mener dette er fullstendig urealistisk – i praksis helt umulig.

– Mangefunksjoner presses inn i ett eller to årsverk, og det sier seg selv at du ikkekan være fullt oppdatert innen alt fra lønn og HR til skattelov og IT, du ertrolig heller ikke like god på både dype analyser, prosjektstyring ogstrategisk ledelse sier han.

Hos TheVIT får du et skreddersydd team med kompetansen du trenger i det omfanget du trenger, når du trenger det, til en fast pris – gjerne kombinert med de ressursene du allerede har. Du betaler for det du bruker.

Ny innsikt gir nye muligheter
I tillegg til mer tradisjonelle tjenester, samler og analyserer TheVIT data fra en rekke systemer for å gi kundene forretningsmessig styringsinformasjon som kan bidra til bedre, mer lønnsom drift.

– Den nye innsiktenkan hjelpe deg til å ta bedre beslutninger eller få de ansatte til å endreadferd i et tempo som ellers ville vært umulig, forteller Noreng.

– Uansett hva du jobber med, vet du ikke hvordan bransjen din eller bedriften din vil se ut om fem år. Det å ha en fleksibel forretningsmodell, slik du kan ha med TheVIT, gjør at du kan raskt kan gjøre endringer og tilpasse deg omgivelsene.

TheVIT

  • 200 ansatte, fra Tynset i nord til Fredrikstad i sør.
  • Tilbyr et bredt spekter av tjenester innen økonomi, regnskap, lønn, HR og strategisk ledelse som skreddersys og tilpasses dine behov.
  • VIT står for Value, Innovation og Team og signaliserer at TheVIT tilbyr kundene verdier, nyskapning og et team med kompetente eksperter på sine felt.