Gamle forretningsmodeller under press

Rammebetingelsene i de fleste bransjer er i stadig endring som følge av nye forbrukstrender.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Gamle forretningsmodeller under press
Next exit future 1

Skrevet av

Frank R. Olsen


DIRECTOR

Tjenester: CFO Advisory

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Publisert 01 nov. 2019

Rammebetingelsene i de fleste bransjer er i stadig endring som følge av nye forbrukstrender. Krav til automatisering og digitalisering, delingsøkonomi eller behov for økt bærekraft er eksempler på dette. Det gjør at etablerte selskaper må revurdere og utfordre sine forretningsmodeller.

Undersøkelser viser at selskaper som stadig er på utkikk etter muligheter til å endre og omforme sin forretningsmodell, oppnår raskere vekst og høyere markedsandel enn de som ikke gjør forandringer. Undersøkelsen viser at flertallet av de intervjuede topplederne vurderer nye forretningsmodeller som viktigere enn nye produkter og tjenester som en kilde til konkurransefortinn. Kjernen i en forretningsmodell består av å definere hvordan et selskap leverer verdi til sine kunder, får kundene til å betale for verdien, og omdanner disse betalingene til overskudd.

44% av 3600 teknologiledere fra 108 land sier ifølge KMPG Survey 2019 at deres organisasjon forventer å endre sitt produkt/tjenestetilbud eller forretningsmodell på en grunnleggende måte de neste 3 årene. Dette skjer som en følge av digital disrupsjon, samt behovet for å komme nærmere forbrukeren.

Etter flere tiår med observasjoner av selskaper som mislykkes, konkluderte Harvard-professorer med at den ensidige vektleggingen av kunden som kjøper av varer og tjenester, tok selskaper i feil retning. Å forstå kunden ut fra demografiske eller psykografiske variabler er dermed ikke en driver for innovasjon og konkurransekraft. Derimot er en grunnleggende og dyp forståelse av jobben kunden ønsker å få gjort når han leier eller engasjerer en bedrift, et produkt eller en tjeneste til å gjøre en jobb for seg, er utslagsgivende for hvorvidt virksomheten lykkes eller ikke.

I en digital tidsalder hvor det er store usikkerheter om hva som skaper kundeverdi, trenger bedrifter en god balanse mellom innovasjons-kapabilitet og kortsiktige målsetninger. Innovasjon er når nye tjenester eller produkter har blitt adoptert i et marked og skaper merverdi for kunden.

Vi i TheVIT mener at effektivforretningsutvikling fordrer en realistisk og objektiv forståelse avnåsituasjonen, en innovativ og kreativ prosess for å identifisereendringsmuligheter. Deretter en kostnadseffektiv testing for å bevise atendringene skaper verdi for kunder og lønnsomhet for virksomheten. Først da kanman investere tid og ressurser i å gjennomføre endringer. TheVIT utfordrer og bistår deg ihele prosessen.