Stille endringsledelse

Effekten av digitale styringsmodeller

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Stille endringsledelse
2019 09 05 14 25 57 1024x768
Publisert 16 sep. 2019

Det er både spennende og givende å kunne formidle gode løsninger og historier sammen med kunder. Administrerende direktør i Thune Produkter AS, Rune Evensen, som har industrivirksomhet på Raufoss og Hamar, holdt innlegg på SpareBank1 Østlandets årlige lederkonferanse torsdag 5. september sammen med vår administrerende direktør, Stein-Ragnar Noreng.


Temaet de snakket om var hvordan ledere og virksomheter kan ta i bruk ny og lett tilgjengelig teknologi for å få bedre oversikt over virksomhetens ulike deler og forbedre effektiviteten i prosesser. Takket være ny teknologi kan man enkelt distribuere styringsinformasjon i form av KPI-er direkte til ansatte eller team som trenger dette for å kunne forbedre egne prestasjoner. La oss kalle teknologien «digitale styringsmodeller».

Mindre feil med automatiserte prosesser

Stein-Ragnar pekte på denne teknologien som en mulighet kun få ledere i dag er klar over, og enda færre ledere har tatt i bruk. Her åpner det seg helt nye muligheter for innsikt i egen virksomhet, uavhengig av hvilke systemer man ellers bruker, eller om disse «snakker» med hverandre eller ei. Digitale styringsmodeller fjerner i tillegg mange manuelle prosesser, samt behovet for kompliserte og tidkrevende regneark som ofte er en stor feilkilde og årsak til feilaktige beslutninger. Stein-Ragnar pekte også på de mulighetene digitale styringsmodeller gir for det man kan kalle «stille endringsledelse». Med det mener han at den nordiske ledermodellen som kjennetegnes ved å delegere myndighet og oppgaver til team/avdelinger, nå kan forsterkes ved at teamene gis tilgang til all relevant styringsinformasjon så tidlig og enkelt som mulig, og utenom å gå veien om toppledelse og tradisjonelle informasjonsløsninger «ned» i organisasjonen. Endringer i adferd og økte prestasjoner kan dermed skje mye raskere enn ved tradisjonelle ledermodeller.

Digitale styringsmodeller kan brukes til mange formål

Rune viste til mange spennende løsninger og effekter som Thune Produkter har oppnådd ved å ta i bruk digitale styringsmodeller. Løsningene er iverksatt med svært lave kostnader og med konkrete og positive effekter. Innsikten i virksomhetens produksjonsprosesser er økt betydelig. Det inkluderer både en fortløpende innsikt i fabrikkenes produksjonsforløp, men også eksempelvis en teknisk overvåking av de mange autoklaver som sykehusene i hovedstaden benytter, og som Runes virksomhet leverer. Dette har også bidratt til effektivisering av service overfor sykehusene, samt reduksjon av selskapets kostnader forbundet med dette.

2019 09 05 14 34 06 e1568643634496 768x1024

Et annet eksempel er Thunes kunder i oljesektoren. Ved å gi kundene en direkte digitalinnsikt i fremdriften i produksjonen, har Thune Produkter ytterligere økt servicen og forbedret dialogen overfor disse kundene. Rune imponerte forsamlingen også på andre måter – han demonstrerte intuitive løsninger som fungerer bra også for de som synes at grafikk og andre oversiktsbilder er «mye å trykke på». Han spurte «Siri» på sin iPhone om statusen for ovnene på selskapets fabrikk på Raufoss –mens han pratet til forsamlingen. Rune fikk raskt en klar og tydelig statusmelding fra «Siri» som alle i salen kunne høre. Jo, det stod bra til med ovnene, og temperaturen var slik den skulle! Dette eksemplet viser at digitale styringsmodeller kan brukes til mange formål, og tilpasses den enkelte bedrift, team og sluttbruker på en forståelig måte.

Sett deg inn i mulighetene digitalisering gir

TheVIT mener at det er viktig at flere ledere setter seg inn i de mulighetene som denne lett tilgjengelige og lite kostnadskrevende teknologien gir. Dersom du som leder er ute etter å finne områder for effektivisering, muligheter for å fatte beslutninger på et bedre faktagrunnlag, samt ønsker raskere endringer som følge av økt kunnskap om virksomheten – ja, da er disse løsningene et meget godt utgangspunkt for videre arbeid. TheVIT har etablert et sterkt kompetansemiljø for slike løsninger som inkluderer lederkompetanse, spesialister på virksomhetsstyring, og ikke minst løsningsarkitekter for konkrete digitale modeller tilpasset den enkelte virksomhet.

Kontakt en av oss om du ønsker mer informasjon om dette:

Stein Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng


ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland


LEDER BUSINESS INTELLIGENCE OG RAPPORTERING

Tjenester: Business Intelligence

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn