Like viktig som strøm

Regnskapsførerens yrke forsvinner ikke, det blir bare mer spennende og enda viktigere for samfunnet, sier vår adm.direktør Stein-Ragnar Noreng

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Like viktig som strøm
2020 03 27 12 39 37 Like viktig som strom The VIT Feed
Publisert 06 mar. 2019

Hvem er vel uenig i at vi er svært avhengig av elektrisitet? Og at følgene blir mer alvorlig om det oppstår store, langvarige strømbrudd?

Mye av det vi tar for gitt i arbeidslivet og privat husholdning vil stoppe opp. Selv om batteriet på PC-en holder noen timer, forsvinner nettforbindelsen. Maskinene i produksjonshallen slutter å virke. Mørkt blir det også, og selvfølgelig kaldt uten alternative energikilder. Varm mat kan vi glemme og etter hvert som fryseren tiner, får vi heller ikke kald mat.

Mangel på kald mat er kanskje ikke det verste, men hva annet er like kritisk for samfunn og enkeltpersoner som mangelen på strøm?

Det kan selvsagt være mange ting. Ett område er regnskapsførere og lønnsmedarbeidere. De som ikke er særlig synlige i media eller på annen måte i det offentlige rom. Hvordan kan de være like viktige for samfunnet som strøm?

Bli med på et tankeeksperiment: I morgen slutter regnskapsføreren og lønnsmedarbeidere å gjøre jobben sin. Ikke litt, men helt. Ingen sending, mottak eller betaling av fakturaer. Ingen som beregner eller utbetaler lønn. Alt kjøp og salg mellom virksomheter stopper. Det samme gjør vareflyten til forbrukere. Det siste gjør for så vidt ikke noe, de får ikke lønn og penger til å betale med uansett.

I næringslivet mister ledere en viktig rådgiver og sparringspartner. Den som forstår hva virksomheten driver med, hvordan arbeidsplasser består og flere skapes. Konsekvensene blir at staten ikke får inn skatter og avgifter, som snart vil true velferdssamfunnet vårt.

En skremmende tanke, men heldigvis har vi ikke opplevd en slik situasjon ennå. De hardtarbeidende regnskapsførerne gjør nemlig jobben sin, dag ut og dag inn. Ofte kvelder og helger også.

Ekte intelligens viktigere enn kunstig

På tross av å utføre en viktig samfunnsrolle mener stadig flere «forståsegpåere» at digitaliseringen vil drepe regnskapsyrket. Jada, mange oppgaver kan automatiseres. Særlig de rutinemessige. Men mye av det regnskapsførere håndterer er ikke rutine. Arbeidet krever kompetanse, erfaring, skjønn og dialog. Fortsatt ønsker ledere å diskutere med kompetente fagpersoner om sitt regnskap, sin økonomi og sin virksomhet. Ikke med en døvhørt robot med talefeil og dårlig dialektforståelse!

Stein ragnar20thevit202015

Det er fortsatt mange år til rutinearbeidet er fullt automatisert. Andre oppgaver tar enda lenger tid. Det er ikke gjort over natta å utvikle god nok teknologi, med praktisk utbredelse til over en halv million foretak i Norge. Og det på tross av flotte profetier og gjetord om hvilke fantastiske muligheter kunstig intelligens (AI) skal gi.

Du tenker kanskje at jeg ikke har forstått hva ny teknologi bringer og hvilke endringer det fører til? Mitt svar er jo, det har jeg. Men jeg har også forstått tiden det tar fra en teknologi annonseres til den får stor nok kommersiell utbredelse. Og ikke minst har jeg skjønt nytten ved å forholde seg til levende mennesker.

Samfunnet trenger det motsatte. Dyktig mennesker som vi være med på en viktig endringsreise, der kompetanse og innsikt i bruk av teknologi vil gi stor betydning for norske virksomheters utvikling og konkurransekraft.

Så derfor, vær med å fremsnakk regnskapsførere og lønnsmedarbeidere. Rollen vil endres, men vil forbli like viktig og minst like interessant. Like viktig som strøm!