Bor det en gründer i magen din? Tenk med hodet!

Mange går rundt med en tanke om å drive ting bedre selv, eller starte noe nytt som ikke har kommet til markedet. Uansett alternativ, statistikken er i mot deg.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Bor det en gründer i magen din? Tenk med hodet!
Shutterstock 585006826
Publisert 09 jan. 2019

Som gründer er det viktig å bruke tid og ressurser på forarbeid. Dette for å unngå å havne på feil side av statistikken – kun 27 % av nyetablerte selskaper er fortsatt aktive etter fem år.

1. Planlegg pengestrømmen

Når du har solgt en vare eller tjeneste vil det ofte ta litt tid før du får pengene på konto. Utgiftene får du derimot umiddelbart. Siden pengestrømmen inn og ut kommer på forskjellige tidspunkter, er det viktig å planlegge. Dette sikrer at du har penger tilgjengelig når du trenger dem. For å bedre likviditeten er det derfor viktig med:

Rask fakturering

Desto raskere innbetalingene fra kundene kommer, desto bedre blir likviditeten. Det er derfor viktig å ha raske og effektive faktureringsrutiner, og en faktura bør sendes så snart varen eller tjenesten er levert.

Gode purre-/innkrevingsrutiner

Kort forfallstid til kundene bedrer likviditeten. En god og effektiv purrerutine er avgjørende, og behøver ikke ta mye tid eller ressurser. Dette kan settes opp automatisk i de fleste regnskapssystem, med ønskede frekvenser og kriterier.

Likviditetsbudsjett

Dette er et viktig verktøy for å styre likviditeten. Basert på et likviditetsbudsjett kan man få daglige prognoser på likviditetsendringer fremover. På den måten har man mulighet til å gjøre endringer i forkant av en utfordrende periode.

Riktig finansiering

Er bedriften riktig finansiert? Hvilken finansiering passer best? Hva slags konsekvenser har finansieringsvalgene for din bedrift? Spørsmålene kan være mange, og svarene flere. For å gjøre slike vurderinger kan det være hensiktsmessig å kontakte en regnskapsfører som kan gi en uavhengig vurdering

2. Lytt til erfarne fjellfolk

På tross av at fjellvettregelen om at man skal «lytte til erfarne fjellfolk» er fjernet, mener vi det vil være av stor verdi i å diskutere og lytte til andre som har vært igjennom akkurat den samme fasen som deg. Da kan du få gode innspill, råd og tips til tilpasninger, hente nye ideer og lufte dine tanker om deg og din bedrift. Det kan være utfordrende å manøvrere i ukjent farvann. I samarbeid med kunder erfarer TheVIT at mange synes det er hensiktsmessig å ha en profesjonell samarbeidspartner som de kan diskutere med. Det være seg alt fra løpende drift til større beslutninger som skal vurderes.

3. Ha det gøy!

Til syvende og sist, det viktigste punktet. Selv om det er hardt arbeid, skal det være givende og gøy å starte en egen bedrift. Om man har det gøy underveis blir det også mye enklere. Vi i TheVIT kan ordne alt det praktiske for deg hva angår regnskap, lønn og økonomi. Vi kan også hjelpe deg når du skal skaffe finansiering, forsikring eller inngå andre viktige leverandøravtaler. Trenger du sparring for å kvalitetssikre din forretningsplan eller trenger hjelp til å inngå ansettelsesavtaler, er vi også din samarbeidspartner. Det du skal bruke tiden din på er kjernevirksomheten, og drive den på en best mulig måte. Sammen er vi bedre og sammen kan vi bidra til samfunnsmessig verdiskapning!

Kristian Rohde Garder

Kristian Garder, Senior Rådgiver, Lillestrøm
+47 400 49 247, kristian.garder@thevit.no

Kristian er utdannet sivil økonom fra Norges Handelshøyskole. Han har allsidig erfaring fra flere bransjer innen regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter.

Gjennom variert erfaring har Kristian utviklet et sterkt engasjement for kundens virksomhet, med fokus på effektive leveranser av høy kvalitet. Kristian er opptatt av å forenkle kundens virksomhet, slik at ledelsen kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Finn ut hvordan TheVIT kan hjelpe deg som gründer.