Tenk stort - start smått!

Drømmer du om en økonomifunksjon som jobber mest mulig effektivt, sørger for kontroll, men som også er en driver av forbedringer og verdiskapning i bedriften?

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Tenk stort - start smått!
Publisert 09 des. 2018

Drømmer du om en økonomifunksjon som jobber mest mulig effektivt, sørger for kontroll, men som også er en driver av forbedringer og verdiskapning i bedriften?

Sentralt i bedrifters prosesser står møtet mellom mennesker og teknologi. Hvordan kan teknologi anvendes til å skape prestasjonsforbedring? Hvordan kan data fra økonomisystem, produksjonssystem og andre systemer gi innsikt som gjør at ansatte og ledere får tatt bedre beslutninger? De gode beslutningene som øker verdiskapningen ved at man får tilgang på relevant informasjon i dag som gjør at du presterer bedre allerede i morgen.

I større bedrifter har datavarehus og business intelligence verktøy vært viktig i mange år allerede, men dette er kompetanse og verktøy som ikke er særlig utbredt blant små og mellomstore bedrifter. Det er dessverre få små og mellomstore bedrifter som kan ansette egne ressurser og gå til anskaffelse av det som historisk har vært dyre verktøy. Men også SMB-markedet, ryggraden i norsk næringsliv, fortjener det beste!

Utnyttelse av de muligheter som Business intelligence representerer står sentralt i arbeidet med å skape effektive og lønnsomme virksomheter. Ved bruk av BI løsninger, som snur opp ned på tilgjengeligheten av informasjon i bedrifter, vil bedriftsledere få en helt ny innsikt i egen virksomhet. I samarbeid med kunder opplever TheVIT at ledere går fra «å tro til å vite»! Forskning understøtter vår opplevelse av at endring i atferd øker verdiskapningen i bedrifter.

Dette belyses av Marilex Rea Llave ved Universitetet i Agder, som tar sin doktorgrad i anvendelsen av BI- og analyseløsninger i SMB-markedet. I sin siste artikkel fremhever hun at vellykkede implementeringer ikke trenger å være store løsninger med datavarehus i bunn – tvert imot! Eksperter trekker nemlig frem «start small, think big» som en god investeringsstrategi, og å se på muligheter uten datavarehus. Marilex mener, som TheVIT, at små og mellomstore bedrifter fortjener mer oppmerksomhet.

Verdiskapning skjer når du tenker stort, og starter i dag – og gjerne smått!


Marilex Rea Llave tar doktorgrad ved Universitetet i Agder, og har BI og analyse i SME-markedet som sitt fokusområde. I hennes siste artikkel «Creating Value from Business Intelligence and Analytics in SMEs: Insights from Experts,” fremheves «Start smått, tenk stort» som en god investeringsstrategi for små og mellomstore bedrifter, både for kortsiktige og langsiktige resultater og effekter.