Lise Amalie Kalnes

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Ansatte
  4. Lise Amalie Kalnes
Tilbake til ansatte
Lise Amalie Kalnes

HR MEDARBEIDER

Avdeling: Oslo

Lise er utdannet pedagog med mastergrad innen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet ved Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave om viktigheten av kunnskapseling i team, og hvordan maktforskjeller og psykologisk trygghet kan påvirke dette. I løpet av masterutdanningen har hun tilegnet seg kompetanse som er rettet mot dagens arbeidsliv, herunder blant annet digitalisering av læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.


Gjennom arbeid i to praksisperioder har hun blant annet har bidratt med å utvikle og optimalisere onboardings- og rekrutteringsprosesser i et revisjons- og regnskapsfirma, samt fått et innblikk i, og kompetanse om viktige og sentrale faktorer ved prosessledelse. Lise har lang erfaring i servicebransjen, hvor hun har tilegnet evne til å tilpasse seg ulike situasjoner, samt kommunikasjon med kunder.

Telefon: 412 06 957 E-post: lise.kalnes@thevit.no LinkedIn