TheVIT inngår samarbeid med Sveriges største regnskaps- og rådgivningsselskap

TheVIT har inngått en samarbeidsavtale med svenske LRF Konsult AB. Avtalen gir TheVIT sine kunder tilgang til selskapet tjenester også i Sverige.

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Aktuelt
  4. TheVIT inngår samarbeid med Sveriges største regnskaps- og rådgivningsselskap
Johan Roos t v og Stein Ragnar Noreng t h
Publisert 28 okt. 2019

TheVIT har inngått en samarbeidsavtale med svenske LRF Konsult AB. Avtalen gir TheVIT sine kunder tilgang til selskapet tjenester også i Sverige. TheVIT forventer også vekst i Norge og ytterligere kraft i sin videre satsing som følge av avtalen.

TheVIT er deleid av SpareBank 1 Østlandet og leverer tjenester innen økonomi, regnskap, lønn, HR og strategisk ledelse til sine kunder. Siden 2015 har selskapet vokst fra 2 til 200 ansatte og har nå over 2.500 kunder.

– Vi leverer fortrinnsvis tjenestertil kunder på Østlandet. Samtidig får flere avvåre kunder avdelinger i Sverige. På tilsvarende vis etablerer svenskeselskaper seg i Norge. Avtalen med LRF Konsult bidrar til at vi kan forsterkevåre leveranser over grensen, samtidig som vi får tilgang til nye kundegrupper herhjemme. Dette er viktig og positivt for vår videre satsing og vekst, sier Stein-RagnarNoreng hos TheVIT.


Sveriges største

LRF Konsult AS er Sverige størsteregnskaps- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Med totalt 1300 ansatte og 75 000 kunder, er de en tung aktør med bred kompetanse innen båderegnskapstjenester og økonomi, samt avgift, skatt og juridiske tjenester.Avtalen mellom LRF Konsult og TheVIT innebærer at selskapene vil samarbeide ogdra nytte av hverandres kompetanse og nettverk.

-TheVIT og LRF Konsult har verdier og ettjenestespekter som passer veldig godt til hverandre. I tillegg kan vi dranytte av hverandres nettverk og kompetanse for å bli enda bedre. Vikan nå tilby våre kunder med virksomhet i både Sverige og Norge en omfattendeløsning i form av unike tjenester innen regnskap, lønn, skatt ogforretningsrådgivning, sier Johan Roos, sjef for forretningsutvikling i LRFKonsult.


Skreddersøm og digital kompetanse

TheVIT opererer ien bransje hvor digitalisering blir stadig viktigere. Samtidig er kundene avsvært ulik størrelse med forskjellige behov. TheVIT tar dette på alvor og harfokus på å tilby skreddersydde løsninger til kundene sine.

– En av våre styrker er at vi har en bred kompetanse å spille på innenfor ulike fagområder. Dette bruker vi til å sette sammen team og kompetanse basert på hver og en kundes unike behov. Avtalen med LRF Konsult vil bidra til at vi får enda flere strenger å spille på, sier administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng i TheVIT.

Fakta om TheVIT ASFakta om LRF Konsult AB
Antall ansatte: 200Antall ansatte: 1.300
Leverer tjenester innenfor økonomi, regnskap, lønn, HR og strategisk ledelseLeverer tjenester innenfor Økonomi, skatt, regnskap, lønn, juridisk, forretningsutvikling og eiendomsmegling
Hovedkontor: Hamar
14 Kontorer, fra Tynset i Nord til Fredrikstad i sør
Hovedkontor: Stockholm
130 Kontorer over hele Sverige
Antall kunder: 2.500Antall kunder 75.000
Omsetning 2018: 174 millioner kronerOmsetning 2018: 1,2 milliarder SEK


For mer informasjon:

Kontaktperson TheVIT:

Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng

Mail: stein-ragnar.noreng@thevit.no

Mobil: +47 911 16 081

Kontaktperson LRF Konsult AB:

Affärsutvecklingschef Johan Roos

Mail: Johan.Roos@lrfkonsult.se

Mobil: +46 8 8-7002045