Gry Brandsnes

Gry har en akademisk bakgrunn innen psykologi, sosiologi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo og en Master i Organisasjonspsykologi fra LSE i London.

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Aktuelt
  4. Gry Brandsnes
Gry Brandsnes Oslo 1 1
Publisert 28 okt. 2019

Gry har en akademisk bakgrunn innen psykologi, sosiologi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo og en Master i Organisasjonspsykologi fra LSE i London. Hun har lang og variert HR erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, blant annet fra telekom, detaljhandel, maritim industri og offentlig sektor. Gry har hatt engelsk som arbeidsspråk gjennom mange år gjennom et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsmiljø.

Med bakgrunn som Direktør for utviklingen av HR-system og verktøy i Wilh. Wilhelmsen group, ledet hun flere globale HR prosjekter med fokus på digital transformasjon, inkludert utvikling og etablering av digitale HR-løsninger og -prosesser. Gry har også ledet arbeid med å utvikle overordnet forretningsorientert HR-strategi og ledet store endringsprosesser. I tillegg har hun erfaring fra ledelsesutvikling og er sertifisert i flere utviklingsverktøy og som coach.