Mergers & Acquisitions

I et selskaps livssyklus kommer man gjerne innom en endring på eiersiden i selskapet. Vi hjelper deg med disse prosessene.

 1. Hjem
 2. Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Vurderer dere oppkjøp? Planlegger dere et generasjonsskifte? Er dere rigget for salg? Eller ser dere for dere en fusjon?

I alle disse tilfellene er det viktig med planlegging og gode prosesser. Vi arbeider aktivt for å gjøre prosessene og resultatene av disse optimale.

I et selskaps livssyklus kommer man gjerne innom en endring på eiersiden i selskapet. Dette er prosesser som krever mye fokus og som har stor betydning for verdien på selskapet.

Riktig kompetanse og fokus

Det er viktig at disse prosessene drives gjennom med tilstrekkelig kompetanse og fokus på de forskjellige fasene. I vår rolle vil vi ivareta alle disse fasene og sørger for minst mulig risiko i disse kritiske transaksjonene

I vårt team har vi erfarne økonomisjefer som har deltatt i og hatt ansvaret for det aktuelle tilfellet og som dermed vil vi være en kompetent sparringspartner. Vi vil sørge for optimal fremdrift og gjennomføring i den aktuelle situasjonen.

Vår tilnærming til Mergers & Acquisitions

Det vil være noe forskjellig innfallsvinkel basert på hvilke transaksjon som skal gjennomføres, og våre oppgaver vil typisk være:

 • Kartlegge de alternativene som foreligger og beskrive disse
 • Finne aktuelle kandidater
 • Utarbeide investeringsgrunnlag (BC)
 • Fasilitere møter med aktuelle kandidater
 • Utarbeide datarom (DD prosessen)
 • Bistå i forhandlinger
 • Koordinere og utarbeide avtaleforslag
 • Vurdere finansieringsløsning
 • Gjennomføre transaksjonen
 • Utarbeide implementeringsplaner
Kontakt oss om M&A
D817655