Kundekontroll

Denne siden er for deg som skal legitimere deg overfor TheVIT AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår et kundeforhold med oss.

  1. Hjem
  2. Verktøy
  3. Kundekontroll

Legitimering

I henhold til våre autorisasjoner som regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll ihht Hvitvaskingsloven før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere. Kundekontroll består bl.a. av å gjennomføre en ID-kontroll av deg som skal signere oppdragsavtalen med TheVIT AS, identifisere hvem som er reelle rettighetshavere (personer som eier/kontrollerer enten alene eller sammen med nærstående mer enn 25% av eierandelene/stemmene) og identifisere politisk eksponerte personer (innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling).

Legitimering med elektronisk BankID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene nedenfor. Hvis du har problemer når du skal signere med BankID, trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» på innloggingsbildet for BankID. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller at vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Fyll ut skjemaet nedenfor – det tar bare noen minutter