Varsel om kritikkverdige forhold

Kjenner du til kritikkverdige forhold kan du varsle om dem anonymt her, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4.

  1. Hjem
  2. Varsel om kritikkverdige forhold

Varsel om kritikkverdige forhold

Varslingskanalen er et supplement til virksomhetsinterne og lokale ordninger for varsling om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4.

Ordningen gjelder for alle medarbeidere i TheVIT som er en del av Sparebank1 Østlandet konsernet, men kan også benyttes av eksterne.

Varslingskanalen administreres av EY AS. Som uavhengig tredjepart mottar EY varselet på vegne av TheVIT og gir råd om videre oppfølging.

Du kan velge å varsle anonymt uavhengig av hvilken kanal du velger.

Telefon: +47 24 00 20 14

Telefonmottaket er betjent alle virkedager kl. 08:00–16:00 (Central European Time).

Med brev:
Ernst & Young AS
Att: «Forensics», Oslo Atrium, Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Link til varslingsskjema

QR-kode for varsling

Du kan scanne QR-koden under med mobiltelefon eller nettbrett for å komme til webskjema for varsling.

QR kode for varsling