Lønnstjenester

Riktig lønn, til riktig tid, til riktig medarbeider. Vi leverer komplette lønnstjenester som skaleres etter dine behov og hjelper deg i gang.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Regnskap og lønn
 4. Lønnstjenester

Lønnstjenester

Vi tilbyr komplette lønnstjenester som skaleres etter dine behov. Å sette bort lønnsbehandlingen gir deg større fleksibilitet, trygghet uavhengig av fravær, og ikke minst høy og verdifull lønnskompetanse, slik at alle mottar rett lønn til rett tid.

Dette gjør en lønnskonsulent

Det er mange roller innen økonomifaget som man kanskje ikke helt ser verdien av eller vet hav gjør. Som næringslivets beste støtteapparat har vi derfor valgt å forklare dette. Som her: Lønnskonsulent.

Ivar Mjelde

Ivar Mjelde


LEDER ØKONOMI OG RÅDGIVNING

Tjenester: Regnskapstjenester Økonomisk Rådgivning

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn
Se våre veiledende priser

Lønnsbehandling krever høy og kontinuerlig kompetanse

Lønnsbehandling krever høy kompetanse og kontinuerlig oppdatering innenfor både arbeidsrett og skatterett. Våre rådgivere har erfaring innen et bredt spekter av bransjer og spisskompetanse på blant annet arbeidstidsordninger, reise/diett, sykefravær, ferie og permisjon, arbeidsrett og skatterett.

Dette sikrer at vi kan kvalitetssikre lønnsbehandling etter regelverket for våre kunder.

Økt tilgjengelighet og raskere svar med servicedesk

Vi er alltid på jakt etter forbedring av lønnsprosessene i alle ledd for å sikre høy kvalitet og en god arbeidsflyt. Derfor jobbber vi stadig mer digitalt. Vi har en servicedesk som svarer på ordinære henvendelser og hastesaker. Servicedesken gjør oss dessuten mer tilgjengelig og bidrar til raskere svar i en hektisk arbeidsdag.

Egen portal for dine ansatte

Vi har en egen portal hvor alle dine ansatte får direkte tilgang til en lønnsbehandler for spørsmål om egen lønnsslipp slik at man ikke har behov for en dedikert kontaktperson in-house.

Vi sikrer tilstedeværelse for deg og de ansatte

Det enkle er ofte det beste – men ikke alltid. Ved outsourcing av lønnsområdet bistår vi gjerne med strategisk planlegging og bistand gjennom hele prosessen i å forberede organisasjonen.

 • Servicedesk for kundens nøkkelpersoner
 • Ansattportal for de ansattes spørsmål om egen lønnsslipp


Våre lønnstjenester

 • Lønnsleveranse
 • Ferie-/fraværsoppfølging
 • Reise og utlegg
 • Sykefravær
 • Refusjonsoppfølging
 • Forsikring og pensjon


 • Råd og veiledning i regelverket for lønn og HR
 • Kundeanalyse; Prosessforbedring av lønnsområdet
 • Internrevisjon; Risikovurdering av lønnsområdet
 • Bistand for optimale valg og implementering av forsystemer mot lønn