Lønnstjenester

Riktig lønn, til riktig tid, til riktig medarbeider. Vi leverer komplette lønnstjenester som skaleres etter dine behov og hjelper deg i gang.

 1. Hjem
 2. Våre tjenester
 3. Lønnstjenester

Lønnstjenester

TheVIT kan tilby komplette lønnstjenester som skaleres etter kundens behov. Å sette bort lønnsbehandlingen gir deg som kunde større fleksibilitet, trygghet uavhengig av fravær, og ikke minst høy og verdifull lønnskompetanse. Vi sikrer rett lønn til rett tid.

Lønnsbehandling krever høy og kontinuerlig kompetanse på regelverket innenfor både arbeidsrett og skatterett. Våre rådgivere har spisskompetanse på blant annet arbeidstidsordninger, reise/diett, sykefravær, ferie og permisjon, arbeidsrett og skatterett innenfor et bredt spekter av bransjer. Dette sikrer at vi kan kvalitetssikre lønnsbehandling etter regelverket for våre kunder.

Vi er på konstant jakt etter forbedringspotensial av lønnsprosesser i alle ledd for å sikre høy kvalitet og en god arbeidsflyt.

Vår servicedesk sikrer vår tilstedeværelse for alle kunder og rask respons i en hektisk arbeidsdag. Våre kompetanseteam håndterer effektivt både ordinære henvendelser og hastesaker i servicedesken.

Egen ansattportal

Vi har en egen Ansattportal hvor alle ansatte har direkte tilgang til en lønnsbehandler for spørsmål om egen lønnsslipp slik at man ikke har behov for en dedikert kontaktperson in-house.

Ivar Mjelde

Ivar Mjelde


LEDER REGNSKAP OG LØNN

Tjenester: Regnskapstjenester Økonomisk Rådgivning

Avdeling: Oslo, Munkedamsveien

Telefon E-post LinkedIn

Vi sikrer tilstedeværelse for deg og de ansatte

Det enkle er ofte det beste – men ikke alltid. Ved outsourcing av lønnsområdet bistår vi gjerne med strategisk planlegging og bistand gjennom hele prosessen i å forberede organisasjonen.

 • Servicedesk for kundens nøkkelpersoner
 • Ansattportal for de ansattes spørsmål om egen lønnsslippVåre lønnstjenester

 • Lønnsleveranse
 • Ferie-/fraværsoppfølging
 • Reise og utlegg
 • Sykefravær
 • Refusjonsoppfølging
 • Forsikring og pensjon


 • Råd og veiledning i regelverket for lønn og HR
 • Kundeanalyse; Prosessforbedring av lønnsområdet
 • Internrevisjon; Risikovurdering av lønnsområdet
 • Bistand for optimale valg og implementering av forsystemer mot lønn