Rådgivning i valg av HR system

Å bestemme seg for hvilket, eller hvilke, HR-system du skal anskaffe handler like mye om å prioritere hvilke prosesser man skal velge å støtte.

  1. Hjem
  2. Tjenester
  3. HR Business Partner
  4. Rådgivning i valg av HR system

Rådgivning i valg av HR system

Å bestemme seg for hvilket, eller hvilke, HR-system du skal anskaffe handler like mye om å prioritere hvilke prosesser man skal velge å støtte. Alle som har ansatte, har behov for et lønnssystem. Men hvilke andre bør prioriteres først?

Vurderer dere anskaffelse av nytt HR system? Kan vi hjelpe dere i anskaffelsesprosessen med følgende:

  • Behovs analyse
  • Undersøke markedet
  • Sammenligne ulike leverandører i markedet
  • Hente inn pristilbud
  • Avtale introduksjons møter og opplæring

Vi har godt kjennskap til de ulike HR systemer som befinner seg på markedet og er en uavhengig leverandør.

Å ha et godt digitalt system gjorde for mange at overgangen til hjemmekontor ble enklere, rett og slett ved at man hadde et verktøy som sikret at de ansatte ble ivaretatt og informert på en god måte.

Et HR-system hjelper bedrifter med å gjøre smarte og datadrevne beslutninger i alle faser av den ansattes livssyklus. HR-systemet kan gjøre bedrifter mer konkurransedyktige. Det vil også forbedre onboarding, etterfølgerplanlegging, opplæring og kompetanseutvikling betraktelig. Et HR System gjør det enkelt å være god på de administrative oppgavene som stjeler verdifull tid.