Implementering og digitalisering av HR prosesser

Implementering og digitalisering av HR prosesser krever tid, ressurser og kompetanse. Vi kan bistå som din HR Business Partner.

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. HR Business Partner
 4. Implementering og digitalisering av HR prosesser

Implementering og digitalisering av HR prosesser

I markedet finnes det et hav av HR system og da dere har funnet riktig system leverandør vil det kreve tid og ressurser å få systemet iverksatt. Endringer skal skje, og ved siden av en krevende vanlig arbeidshverdag vil flere oppgaver nå komme. Hvem skal ta ansvaret, hvem sørger for at det blir satt av tid? Hvem skal sikre at leverandør beholder sin del av avtalen, og hvem vil sikre tids og kostnads aspektet? 

Vi kan bistå som din HR Business Partner og tilpasser oss ditt behov:

 • Vi stiller som prosjektleder internt
 • Setter opp prosjekt gruppen
 • Sørger for avklaring av roller, mandat og ansvarsområder
 • Avklarer forventninger
 • Sørger for planlegging og møteplan
 • Sikrer tidsfrister og tidsløpet på implementeringen
 • Følger opp tiltak og endringer
 • Følger opp samtaler med leverandør
 • Sjekker kontraktsvilkår
 • Driver prosjektet fremover
Ta kontakt for implementering og digitalisering av HR prosesser
Implementering av HR prosesser