Dette er løsningen for et bedre og mer profesjonelt styrearbeid

Med Orgbrain - en digital styreportal for å håndtere de oppgaver som styret er ansvarlig for - blir styrearbeidet enklere, bedre og mer profesjonelt.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Dette er løsningen for et bedre og mer profesjonelt styrearbeid
Styrearbeid digitalt
Publisert 23 feb. 2022

Dette er løsningen for et bedre og mer profesjonelt styrearbeid

Vår ambisjon er å være næringslivets beste støtteapparat. Derfor har vi inngått et samarbeid med Orgbrain som har utviklet en digital styreportal for å håndtere de oppgaver som styret er ansvarlig for, og bidra til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid.

Portalen kan brukes av alle typer virksomheter og gir deg mulighet for å gjøre alt digitalt, både styremøter og generalforsamling. I tillegg finnes det en rekke praktiske funksjoner: f.eks. kan du enkelt sette opp agenda, laste opp filer, sende møteinnkalling og signere dokumenter elektronisk.

Enkelt og sikkert styrearbeid

Orgbrain har et eget datarom der alle selskapsdokumenter og hver enkelt brukers private filer kan lagres og oppbevares. Alle dokumenter som ligger i dettet datarommet blir kryptert og lagret sikkert i Norge.

I tillegg kan du enkelt planlegge styrearbeidet ved å opprette en årsplan. Dette øker verdien på styrets arbeid og bidrar til at styret overholder juridiske forpliktelser ved å legge automatisk til agendapunkter som naturlig hører til i den perioden styremøte er planlagt.

Enklere å utarbeide agenda for styremøte

Som en del av løsningen har du tilgang til over 70 forhåndslagrede agendaforslag hvor beskrivelse og forslag til vedtak er ferdig skrevet. Dersom du har faste agendapunkter kan du forhåndslagre disse og legge de til eksisterende agendaforslag. På den måten kan du raskere sette opp agendaforslag til senere styremøter.

Med Orgbrain kan du sette opp en årsplan for styrearbeidet.
Med Orgbrain kan du sette opp en årsplan for styrearbeidet.

Sikker utsendelse av styreagenda og -dokumenter

Agenda og dokumenter tilhørende de enkelte styremøte ligger i portalen. Det er heller ingen utsendelse av dokumenter ved bruk av e-post, noe som reduserer risikoen for at sensitive opplysninger kommer på avveie. Styret kan signere protokoller elektronisk med Orgbrain eSign (gratis) eller ved hjelp av BankID.

Orgbrain digitale styreportal bidrar til å heve kunnskap og kvalitet i utøvelse av styring og ledelse i virksomheter. Bedre styrer – bedre virksomheter.