OTP – ny pensjonsavtale og økt tilsyn

Fra 1. januar 2022 trådte den varslede endringen i pensjonsreglene i kraft.
Det gir økonomiske konsekvenser for både ansatte og for arbeidsgiver. 

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. OTP – ny pensjonsavtale og økt tilsyn
Charlotte karlsen lfuzh M Jw1 WA unsplash
Publisert 24 jan. 2022

OTP – ny pensjonsavtale og økt tilsyn

Fra 1. januar 2022 trådte den varslede endringen i pensjonsreglene i kraft. Det vil gi økonomiske konsekvenser for både ansatte og arbeidsgiver.

De nye reglene innebærer i korte trekk at pensjonsgivende inntekt beregnes fra første dag så lenge den overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn (kr. 1.000 pr år for ordinære virksomheter). Dette betyr at innslagspunktet endret slik at pensjonsgivende inntekt beregnes av all lønn, og ikke kun lønn over 1G som tidligere.

Aldersgrense for innmelding i pensjonsordningen er redusert fra 20 til 13 år og det er ikke lenger egne unntak for sesongarbeidere.

Overgangsperiode for å tilpasse seg de nye reglene

Virksomheter har fått en overgangsperiode frem til 30. juni 2022 med å tilpasse seg de nye reglene. Dersom dere ikke allerede har vært i kontakt med pensjonstilbyderen samt endret interne retningslinjer så er tiden for å starte denne jobben nå.

Den økonomiske konsekvensen for arbeidsgiver vil være økte lønnskostnader da pensjonsgivende inntekt beregnes fra første krone. Det må også regnes med noe økte kostnader rundt administrasjon og forvaltning. I tillegg må det sikres at andre pensjonsordninger i bedriften også skal omfatte alle medarbeidere, som for eksempel hvis de ansatte har AFP ordning eller sparing utover 2%. De ansatte skal også omfattes av innskuddsfritaket.

Viktig å rapportere pensjonsinnretning via a-meldingen

Fra 1. januar 2021 ble det et krav til arbeidsgiver om å rapportere pensjonsinnretning (pensjonsleverandør) via a-ordningen. Det er mange bedrifter som enda ikke har gjort dette. Informasjonen som blir gitt via a-meldingen skal tas i bruk av pensjonstilbydere for å sikre at det blir rett grunnlag for sparing. Det vil også forenkle jobben med inn- og utmeldinger av ansatte.

Ta kontakt med oss om du har behov for bistand rundt denne endringen.

Torbjorg

Torbjørg Kjærnes Thim


SENIOR HR RÅDGIVER

Tjenester: HR Business Partner

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn