Dette må du vite om den midlertidige lønnsstøtteordningen

Den midlertidig lønnsstøtteordning fra desember i fjorskulle sikre at bedrifter beholdt ansatte i arbeid fremfor å permittere. Men noen forutsetninger gjelder.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Dette må du vite om den midlertidige lønnsstøtteordningen
Stortinget
Publisert 24 jan. 2022

Dette må du vite om den midlertidige lønnsstøtteordningen

15. desember 2021 trådte nye nasjonale tiltak i kraft og det ble det innført en midlertidig lønnsstøtteordning som skulle sikre at bedrifter beholdt ansatte i arbeid fremfor å permittere.

Det er noen forutsetninger for å kunne motta støtte som baserer seg på omsetningsfall og permitteringer i bedriften.

Omsetningsfallet må være mellom 20%-100%

For å kunne motta støtte må omsetningsfallet være mellom 20%-100% (for februar 2022 30%-100%). I tillegg er det et krav om at det ikke er permitteringer i bedriften etter 30. november 2021. Unntaket er dersom bedriften tok tilbake ansatte i permittering innen 23. desember 2021.

Virksomheten må være direkte eller indirekte påvirket av smittevernstiltakene

Hovedvilkåret for å kunne søke om støtte er at virksomheten er direkte eller indirekte påvirket av nasjonale retningslinjer for smittevernstiltak som f.eks. antallsbegrensning, skjenkebevilling og bordservering.

Det må være minst en ansatt i virksomheten som mottar lønn

Det må være minst en ansatt i virksomheten som mottar lønn og det skal ha vært utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Det er ikke et krav om at lønnen er utbetalt til samme person i alle tre periodene. Det må imidlertid være rapportert i a-melding.

Torbjorg Thim Edit Edit

Torbjørg Kjærnes Thim


SENIOR RÅDGIVER

Tjenester: HR Businesspartner

Avdeling: Oslo

Telefon E-post LinkedIn

Ansatte kan ikke være permittert

Det kan ikke være iverksatt helt eller delvis permitteringer av ansatte fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Dersom foretaket permitterer en eller flere ansatte vil de ikke kvalifisere for lønnsstøtte for den måneden og påfølgende støttemåneder. Det var en frist for å hente tilbake permitterte innen 23. desember for å kunne være kvalifisert.

Det legges opp til at en bedrift kan permittere ansatte etter at en støttemåned er passert uten at støtten for denne måneden bortfaller. Det betyr at om det søkes støtte for desember 2021 så har foretaket likevel mulighet til å permittere i januar 2022 uten å miste støtten for desember. De vil imidlertid ikke kunne kvalifisere for støtte for januar 2022 og februar 2022.

Forslaget er ikke endelig vedtatt i Stortinget når denne teksten er publisert, men behandles i stortinget 21. januar 2022

Les mer om ordningen på regjeringen.no