Bekreftelser på kompensasjonsordning 1 - Regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

Skattedirektoratet purrer foretak som ennå ikke har fått søknad om Kompensasjonsordning 1 bekreftet. Regnskapsfører får ikke kopi av purringen.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Bekreftelser på kompensasjonsordning 1 - Regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer
Sayed Zahir Nasir ble 1. desember ansatt som Fagsjef Merverdiavgift
Publisert 15 sep. 2021

Bekreftelser på kompensasjonsordning 1 - Regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

Skattedirektoratet sender i disse dager ut purringer til foretak som ennå ikke har fått søknader om kompensasjonsordning 1 (kompensasjon for perioden mars til august 2020) bekreftet fra enten regnskapsfører eller revisor. Utsendelsen skjer via Altinn.

Regnskapsfører og revisor får beklageligvis ikke kopi av denne purringen, derfor du selv kontakte disse dersom dette ikke er på plass for ditt selskap.

Har du søkt om kompensasjonsordning 1? Er bekreftelsen sendt inn på riktig måte?

Det er veldig viktig at du har full kontroll på at bekreftelsen er sendt inn på riktig måte og vi anbefaler at dette dobbeltsjekkes om du er i tvil. Årsaken er at Skattedirektoratet har opplyst til Regnskap Norge at antallet på ikke-bekreftet søknader er svært høyt og at det samlet sett gjelder et urovekkende høyt kompensasjonsbeløp.

Om du er usikker på om du har fått dine søknader bekreftet, vil vi anbefale å sjekke dette på Altinn. Her skal du finne informasjon om støttebeløp og om bekreftelse eventuelt fortsatt mangler. Kontakt gjerne din regnskapsfører dersom du fortsatt er i tvil.

Vi minner om at bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor skal registreres i Skatteetatens egen portal (samme sted hvor det er mulig å gjøre endringer i søknaden). Merk at dette er eneste gyldige sted å levere bekreftelse. Bekreftelser som eventuelt er sendt inn til Skatteetaten på andre måter enn i portalen, vil ikke bli ansett som innsendt.

Etter hva vi har forstått vil det i purringen bli gitt frist på 14 dager på å sende inn bekreftelse.

Dersom bekreftelse fortsatt mangler etter at denne nye fristen løper ut, vil Skattedirektoratet igangsette prosess for å kreve mottatt tilskudd tilbake fra foretakene det gjelder.