Webinar om digitalisering av ledelsesrapporter og styrearbeid

I samarbeid med Sparebank 1 Østlandet ønsker vi å invitere til gratis webinar om det helt nye konseptet Bank+Regnskap.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Webinar om digitalisering av ledelsesrapporter og styrearbeid
Interiorbutikk bank Regnskap Interior jpg thumb 1280 1280
Publisert 04 mai 2021

Onsdag 26. mai kl. 10 Digitalisering av ledelsesrapporter som skaper verdi

Micael Ueland fra TheVIT og Sigrid Evenstad Moe fra Sparebank 1 Østlandet viser hvordan digitalisert og automatisert rapportering sparer tid, hever kvaliteten og gir bedre presentasjoner

Seminaret fokuserer på ledelse og den styringsinformasjonen ledere har behov for. Du vil bli vist hvordan prosesser kan digitaliseres og automatiseres, slik at ledere kan ta raskere og bedre beslutninger.

Samspillet mellom teknologi og ledelse gir nye muligheter også mot eksterne. Som eksempel vil vi vise hvordan god rapportering kan effektivisere samarbeidet med banken.

Dagens foredragsholdere: Mikael Ueland fra TheVIT og Sigrid Evenstad Moe fra SpareBank 1 Østlandet.

Varighet: 45 minutter

Ja, jeg vil delta på webinaret

Onsdag 25. august kl. 10.00: Styrearbeid med kvalitet og effektivitet

Dette er et praktisk rettet seminar for styreledere og -medlemmer. Temaet er hvordan styret kan bidra til å skape verdier. Du vil også få en introduksjon til nye digitale verktøy som gjør det praktiske arbeidet rundt styrearbeid tryggere og enklere.

Dagens foredragsholdere: Stein-Ragnar Noreng fra TheVIT og Monica Hoff Mathisen fra SpareBank 1 Østlandet.

Påmeldingsfrist: 22. august:

Varighet: 45 minutter

Ja, jeg vil delta på webinaret