Fra ENK til AS. Vi hjelper deg

Mer en halvparten av alle nye foretak som ble etablert i 2020 var enkeltpersonforetak. Men AS har mange fordeler og vi kan hjelpe deg med å endre fra ENK til AS

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Fra ENK til AS. Vi hjelper deg
EBK eller AS
Publisert 02 mar. 2021

Vet du om enkelpersonforetak fortsatt lønner seg for deg? 

Om du vurderer å skifte selskapsform fra ENK til AS, bør du starte prosessen nå. Da slipper du nemlig skatt på eventuelle merverdier som overføres til AS'et. Fristen for å omdanne et ENK til AS med skattefritak er 30. juni. Ordinære stiftelseskostnader påløper uansett.

Enkeltpersonforetak - ENK

Et enkeltpersonforetak (ENK) stiller ikke noe krav til egenkapitalinnskudd og er ikke regulert særlig ved lov. I tillegg er et ENK personlig, hvilket betyr at du personlig står ansvarlig. Personinntekten danner grunnlag for trygdeytelser og beregning av pensjonspoeng. Skattenivået på enkeltpersonforetak er derfor vesentlig høyere enn for AS: hele 49,6% for ENK, mot 22% på AS.

Aksjeselskap - AS

Et aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum kr 30.000 og stiftes av en eller flere aksjonærer. Et AS er en egen juridisk enhet som reguleres av aksjeloven, uansett størrelse. 

Hva skal man velge?

En aksjonær som mottar lønn i eget AS har samme rettigheter overfor folketrygden som andre medarbeidere, mens man som personlig næringsdrivende i ENK har færre og dårligere rettigheter. Bl.a. har man ikke krav på arbeidsledighetstrygd og får redusert sykepengegrunnlag. Samtidig er man som aksjonær og daglig leder i et AS ikke like godt sikret som øvrige ansatte ved konkurs.

Dette er bare noen av betraktningene og elementene man må vurdere når man velger selskapsform. På generell basis kan vi likevel si at vi normalt anbefaler AS. Om du ønsker å endre ditt ENK til AS, ta kontakt med oss.

Ta kontakt for å endre selskapsform

7 FORDELER MED AS

  1. Du kan skyve beskatning til senere år og unnlate å ta ut hele overskuddet som ”lønn” 
  2. Du sparer 27,6 % i skatt på overskudd inntil du tar ut utbytte eller realiserer aksjene
  3. Risikoen på privatøkonomien reduseres
  4. Enklere å få med flere eiere i selskapet
  5. Enklere å selge deler av selskapet
  6. Det blir enklere med generasjonsskifte og/eller salg av virksomheten
  7. Du kan planlegge jevn lønnsinntekt fra AS-et fra år til år, du får også sosiale rettigheter som ansatt samt bedre muligheter til å tegne tilleggspensjon via OTP.