Midlertidige endringer i permitteringsordningen som følge av koronasituasjonen

Det er blitt innført en arbeidsgiverperiode II på fem virkedager med lønnsplikt fra 1. juni 2021, for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Midlertidige endringer i permitteringsordningen som følge av koronasituasjonen
Permittering og lonn shutterstock 574323790
Publisert 03 feb. 2021

Midlertidige endringer i permitteringsordningen som følge av koronasituasjonen

Det er blitt innført en arbeidsgiverperiode II på fem virkedager med lønnsplikt fra 1. juni 2021, for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer.

Permittering skal være en midlertidig ordning som arbeidsgiver kan benytte seg av i perioder der det på grunn av arbeidsmangel gjør at det er umulig for arbeidsgiver å holde arbeidstakere i arbeid. Permittering fritar arbeidstakere for arbeidsplikt samtidig som arbeidsgiver fritas for lønnsplikt. Den permitterte er fortsatt ansatt i selskapet og skal også være innmeldt i Aa-registeret. Arbeidsgiver plikter å melde fra om permitteringen via a-ordningen.

En permittering skal varsles med minimum 14 dager før den trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen på 2 dager. Ved permittering av mer enn 10 arbeidstakere må arbeidsgiver varsle NAV.

Om det er en uforutsett hendelse eller ikke må vurderes ut fra situasjonen og om bedriften selv har hatt mulighet til å forutse inntektsbortfall. Erfaringsmessig vil en lock-down som regjeringen iverksetter være en uforutsett hendelse som gir adgang til 2 dagers varslingsfrist. Andre årsaker til inntektsbortfall vil nødvendigvis ikke være uforutsette og 14 dagers varslingsfrist gjelder.

Etter varslingsfristen har arbeidsgiver lønnsplikt i 10 dager. Ordinært har en arbeidsgiver adgang til å permittere en ansatt i opptil 26 uker. Fra 1. november 2020 ble denne ordningen utvidet, og arbeidsgiver har mulighet til å permittere ansatte i inntil 52 uker i løpet av de siste 18 månedene. Utvidelsen gjelder for både løpende og nye permitteringer. Utvidelsen varer i skrivende stund frem til 30. september 2021.

Det er også blitt innført en arbeidsgiver periode II på 5 virkedager med lønnsplikt fra 1. juni 2021 for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer. Det gjør at det til sammen er mulig å permittere uten lønnsplikt i inntil 49 uker. (10+5 dager lønnsplikt og 49 uker permittering utgjør 52 uker totalt).