Kompensasjonsordning 1 og 2: Forskjellig tidspunkt for bekreftelse fra autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte innholdet i søknaden til kompensasjonsordningene. Men tidspunktet for en slik bekreftelse er forskjellig.

 1. Hjem
 2. TheVITFeed
 3. Kompensasjonsordning 1 og 2: Forskjellig tidspunkt for bekreftelse fra autorisert regnskapsfører
NZ78706
Publisert 02 feb. 2021

Kompensasjonsordning 1 og 2 – bekreftelser fra regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører og/eller revisor skal bekrefte innholdet i søknaden til kompensasjonsordningene for næringslivet (kompensasjonsordning 1 og 2). Men tidspunktet for en slik bekreftelse er forskjellig. I forbindelse med kompensasjonsordning 2 skal det fremlegges bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på søknadstidspunktet, uavhengig av søknadens størrelse, og ikke i ettertid som ved kompensasjonsordning 1.

Kompensasjonsordning 2 – bekreftelser og frister

Søker du kompensasjon knyttet til kompensasjonsordning 2 skal autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefte innholdet i søknadene på søknadstidspunktet, uavhengig av søknadens størrelse.

Frister for søknad og bekreftelse for kompensasjonsordning 2:

 • Fristen for å søke om tilskudd er 14. mars 2021 for følgende perioder:
  • 1.september til 31. oktober
  • 1. november til 31. desember
 • Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1. januar til 28. februar 2021 er 15. mai 2021. Søknadsportalen åpner for innsending av søknad 15. mars 2021.
 • Søknadsportalen for søknad om tilskudd for perioden 1. mars til 30. april åpner ca. 15. mai.

Søknadsportalen for innsending av disse søknadene åpnet 18. januar

Regjeringen har foreslått å forlenge kompensasjonsordning 2 til å gjelde ut juni. Det forventes at søknadsportalen for søknad om tilskudd for denne perioden åpnes ca 15. juli.

Søknad kan ikke sendes inn uten bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Kostnader til regnskapsfører og revisor i forbindelse med søknad og bekreftelse blir dekket med 80% opptil et beløp på kr 10.000 per søknadsperiode.

For at vi som autorisert regnskapsfører skal kunne avgi bekreftelse, er det utarbeidet en detaljert oversikt over hvilke kontrollhandlinger som autorisert regnskapsfører/revisor er pålagt å gjennomføre

Oversikt over kontrollhandlingene Oversikt over hva som må være klart før en søknadsprosess kan begynne

Kompensasjonsordning 1 – bekreftelse og frister

I forbindelse kompensasjonsordning 1 er det i regelverket fastsatt at alle søkere som har mottatt ett eller flere tilskudd på over kr 15.000 skal fremlegge bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Det er to typer bekreftelse som er aktuelle:

 1. Bekreftelse av innhold i søknad
 2. Bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020

Disse bekreftelsene skal sendes inn senest ved innlevering av skattemelding/årsoppgjør. Manglende bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.

Som for kompensasjonsordning 2, er det utarbeidet en detaljert oversikt over hvilke handlinger vi som autorisert regnskapsfører må gjennomføre for å kunne avgi bekreftelse.

Les mer om de pålagte handlingene

Felles for ordningene

Bekreftelse kan bare avgis dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis kontrollhandlingene har avdekket feil, må feilen korrigeres og korrigert søknad må sendes inn. Bekreftelse skal da avgis til korrigert søknad etter at kontrollhandlingen som avdekket feilen er utført på nytt. Myndighetene har varslet etterkontroll i forbindelse med ordningen.

Dersom du har spørsmål til kompensasjonsordning 1 og 2 eller ønsker vår bistand til å utarbeide søknad og bekrefte søknad, ta kontakt med din saksbehandler eller send oss en mail på koronahjelp@thevit.no.

Sen mail til Koronahjelpen