Føler du deg kastet ut i «isvannet» igjen?

Våre spesialister er oppdatert på koronareglene og kan bistå med kompensasjonsordninger og å digitalisere hele eller deler av virksomheten din.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Føler du deg kastet ut i «isvannet» igjen?
Isbader shutterstock 357336836
Publisert 01 feb. 2021

Føler du deg kastet ut i «isvannet» igjen?

Etter flere utbrudd av det muterte coronaviruset , har regjeringen innført de strengeste tiltakene siden 12. mars i fjor. Det betyr at flere bedrifter på Østlandet igjen møter en tøff periode. Mange føler seg derfor plutselig kastet ut i «isvannet» igjen. Våre spesialister er oppdatert på koronareglene og kan bistå med kompensasjonsordninger og å digitalisere hele eller deler av virksomheten din.

Etter at pandemien nådde Norge har det kommet stadig nye regler, lover og støtteordninger. Dette gjør at det er lett å gå seg bort og miste oversikten over hva som gjelder og hva man kan søke på.

- Situasjonen kan fort bli stressende og kan oppleves som uoversiktlig. Det er med andre ord fort gjort å miste motet og hodet. Da er det nyttig å snakke med noen utenforstående som kan økonomi og regelverket. For mange kan en slik samtale være nok, sier administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng i TheVIT AS.

Eksperthjelp

– Vi har spesialister innen de fleste områdene som har fulgt med fra dag én. Deres jobb er å følge med på reglene. De vet derfor bedre enn de fleste hva som kreves. En daglig leder, partner eller styreleder har som regel mer enn nok med å sikre driften og de kundene som fortsatt er der ute, fortsetter Noreng.

Hvis du er er en av dem som har mottatt eller skal søke om støtte fra kompensasjonsordning 1 og/eller 2 er du pålagt å levere en bekreftelse på at grunnlaget for støtten er korrekt. Denne bekreftelsen må gis av en autorisert regnskapsfører eller revisor. Hos vår koronahjelp har vi spesialister på regelverket og autoriserte medarbeidere som bistår alle våre kunder ved behov.

Ønsker du bistand eller høre mer om dette, ta kontakt med din saksbehandler eller koronahjelp@thevit.no.

På tide å digitalisere regnskap og økonomiprosessene?

Koronapandemien har vist oss at vi kan bli utsatt for raske omveltninger og endringer. Med digitale systemer, rutiner og prosesser står du bedre rustet når du uforberedt havner i «isvannet» på denne måten. Du får tilgang på data og nøkkeltall raskere og har derfor en bedre oversikt over hvilke tiltak som kreves. - Endringen skjer fortsatt brått, men du vet raskere hvordan du kan håndtere situasjonen. Det er en fordel, uttaler Noreng

Vi i TheVIT er engasjerte i å tilby våre kunder de aller beste digitale og effektive løsninger for at de skal bruke mindre tid på regnskap og manuell håndtering, men samtidig få en betydelig forbedret innsikt i driften for deres selskap. Koronasituasjonen har i tillegg vist oss at vi kan komme i helt utenkelige livssituasjoner som gjør at en digital bilagsflyt og løpende samhandling i systemer har blitt helt avgjørende for effektiv regnskapsføring.

Rapportering og forbindes av mange med «tallflytting» og tidkrevende manuelt arbeid.

- Med digitale og automatiserte økonomiprosesser slipper man dette. En effektiv økonomifunksjon skal ha optimal bruk av teknologi slik at man kan bruke tiden sin på verdiøkende analyser og ta gode beslutninger basert på oppdatert faktainformasjon, sier Stein-Ragnar.

Vi kan hjelpe med skreddersydde dashboard slik at ledelsen og medarbeidere enkelt får tilgang til de KPI’ene og de nøkkelrapportene som er relevante for hver enkelt. Dette reduserer tradisjonell «tallflytting» betydelig, og reduserer risiko for feil i rapporteringen, presiserer Stein-Ragnar.

Hvis du tenker at dette høres spennende ut, ta kontakt med oss så gir vi deg en nærmere presentasjon av det vi brenner for!

Tine Holdhus Edit Edit

Tine Holdhus


Leder regnskaps- og lønnstjenester

Tjenester: Regnskapstjenester

Avdeling: Lillestrøm

Telefon E-post