Sayed Zahir Nasir: ny fagansvarlig for merverdiavgift.

“Sayed er spesialist og styrker oss og leveransene mot kundene”, sier kvalitetssjef Espen Moltubakk

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Sayed Zahir Nasir: ny fagansvarlig for merverdiavgift.
Espen og Sayed 001
Publisert 04 des. 2020

Sayed Zahir Nasir: ny fagansvarlig for merverdiavgift.

Etter en grundig ansettelsesprosess, ble Sayed Zahir Nasir ansatt som fagansvarlig merverdiavgift fra 1. desember 2020. Sayed har jobbet hos oss siden mars 2018 og kan ikke tenke seg et mer spennende fagfelt enn merverdiavgift. “Sayed er spesialist og styrker oss og leveransene mot kundene”, sier Espen Moltubakk, fornøyd. Vi traff de to på Teams på Sayed sin første dag i ny jobb.


Tidligere i år lyste vi ut stillingen som Fagsjef merverdiavgift både eksternt og internt. «Vi fikk veldig mange søknader og mange spennende kandidater. Det tar vi som et tegn på at TheVIT har blitt et mer attraktivt selskap og at mange er nysgjerrige på oss», sier kvalitetssjef Espen Moltubakk.

Brenner for merverdiavgift

Valget falt på tobarnsfaren fra Hamar. Sayed er gift og bruker tiden som så mange andre til å følge opp barn, hente og bringe. «Jeg har fått forbud om å snakke om skatt og avgift hjemme», ler han.

Moltubakk sier de kjente Nasir fra før. «Han har lenge bemerket seg som en veldig dyktig oppdragsansvarlig og en mentor på avdelingen på Hamar. Det kom godt frem at han brant for fagområdet. I tillegg hadde han gode innspill til hvordan området kan videreutvikles».

Sayed Zahir Nasir ble 1. desember ansatt som Fagsjef Merverdiavgift
Sayed Zahir Nasir ble 1. desember ansatt som Fagsjef Merverdiavgift
Spør Sayed om merverdiavgift

Solid erfaring

Sayed Zahir Nasir er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med spisskompetanse innen skatt og merverdiavgift. Han har lang erfaring innen kontroll, revisjon og regnskap.

«Jeg har en mastergrad i skatt og avgift fra BI og har tidligere jobbet som spesialrevisor i Skattekrim i seks år, i tillegg til to år i skatt øst, avdeling for kontroll og rettsanvendelse. De siste to årene før jeg begynte i TheVIT var jeg seniorrevisor i KPMG», oppsummerer han når han får spørsmål om faglig bakgrunn.

Fokus området fra myndighetene

Sayed ønsker å bygge er sterkt fagmiljø og jobbe for å bevise hvor viktig avgift er som fagområdet. “Kundene vet nødvendigvis ikke hva fagområdet dekker - det er stort og komplekst - og små feil kan få store konsekvenser”, sier Espen og blir supplert av Sayed: “Blir et selskap tatt på feil rapportering, får man tilleggsavgift - opp til 30-60% av opprinnelig avgift. Det kan fort bli svært kostbart og i verste fall ende med konkurs”.

Sayed presiserer at merverdi er et fokusområde fra myndighetene og at kommunikasjonen med skatteetaten derfor er viktig. “Det gjør Sayeds kompetanse og erfaring enda mer relevant”, sier Moltubakk.

Nasir mener deltagelse i fagnettverk blir viktig fremover. “Vi må være mer fremoverlent, ta initiativ, kurse ansatte, være i forkant når det kommer en høyesterettsdom og være tydelig på at vi kan håndtere dette. Mange er interessert i å bidra og jeg mener vi har en god mulighet til å utvikle et godt og kompetent miljø i TheVIT», sier han.

Blir styrket med en spesialist

Sayed har jobbet med regnskap, revisjon, skatt og avgift i snart 14 år. Han liker komplekse problemstillinger og tror det er årsaken til at han er så interessert i merverdiavgift. «Det kan være det bor en jurist i meg. Jeg har jobbet mye med politifolk, tolletaten og jurister», smiler han og fortsetter: «avgift er et fagområde under endring. Kommer det en regelendring, blir avgiftene påvirket direkte eller indirekte. Dermed utgjør det en viktig del av økonomistyringen. Mange selskaper får svi om de gjør feil med avgiftene».

Vi er svært fornøyde med at Sayed takket ja til jobben, sier Kvalitetssjefen: «Merverdiavgift er et fagområde nesten alle ansatte i TheVIT kommer i befatning med. At Sayed kommer inn som spesialist styrker oss og leveransene mot kundene. Nå kan vi gi enda bedre råd», avslutter han.