Slik kan du arrangere julebord i coronatider

Å arrangere et tradisjonelt julebord med tanke på Coronasituasjonen kan være vanskelig. Likevel finnes det muligheter.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Slik kan du arrangere julebord i coronatider
Julebord shutterstock 1294616413
Publisert 09 okt. 2020

Å arrangere et tradisjonelt julebord med tanke på Coronasituasjonen kan være vanskelig. Likevel uttalte statsminister Erna Solberg 5. oktober at hun ønsker at bedrifter går på julebord med sine ansatte. Det er nemlig ikke noe i veien for at ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles.

Arbeidsgiver kan dekke middagen i form av gavekort eller som refusjon av utgifter. Husk at et slikt velferdstiltak må være ansett som rimelig for at det skal være skattefritt.

I henhold til gjeldende regler, er enhver fordel som ansatte mottar skattepliktige, uavhengig av om fordelen blir gitt i form av lønn eller naturalytelser, men det er gitt enkelte unntak fra denne regelen. Ett av unntakene gjelder rimelige velferdstiltak som, under visse forutsetninger, vil være skattefrie for mottakeren.

Skattefritak

For at et rimelig velferdstiltak skal være skattefritt for mottakeren, må tiltaket rette seg mot alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften og ha som formål å tilrettelegge for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art. I tillegg må den økonomiske fordelen være ansett som «rimelig». Eksempler på slike tilstelninger vil være årsfest eller julebord. Rimelige velferdstiltak vil ikke inngå i de 2 000 kr den ansatte kan motta i skattefri gave årlig.

Dette sier Finansministeren

Med tanke på den nåværende Coronasituasjon og de gjeldende smittevernstiltakene vil det være vanskelig eller umulig for mange bedrifter å arrangere tradisjonelle julebord. Det ble derfor reist spørsmål i Stortinget hvorvidt bedrifter som gir gavekort til restauranter til sine ansatte som erstatning for julebord må lønnsinnberette de ansatte. I sitt svar uttaler Finansministeren bl.a. følgende: I nåværende situasjon kan det ikke kreves at alle ansatte i en virksomhet deltar på et felles julearrangement – i så fall ville det ikke være mulig for mange virksomheter å gjennomføre et slikt tiltak. Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles. Dette vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller ved refusjon av utgifter. Vilkåret om at velferdstiltaket må være rimelig for at dette skal være skattefritt, vil gjelde som ellers.

Har du spørsmål om lønn, naturalytelser eller gavekort?