Betaling av formuesskatten kan bli utsatt for enkelte bedriftseiere

Personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 kan få utsatt betalingen av formuesskatten med ett år.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Betaling av formuesskatten kan bli utsatt for enkelte bedriftseiere
Skatteeffekter shutterstock 598347293 001

Skrevet av

Sveinung Mo


Senior rådgiver

Tjenester: Regnskapstjenester

Avdeling: Lillehammer

Telefon E-post
Publisert 08 sep. 2020

Kan gi en likviditetseffekt allerede i 2020

Eier du et selskap med negativt årsresultat for 2020 kan du etter søknad, få ett års utsettelse av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Dette er en midlertidig ordning. Forutsetningen er negativt årsresultat for 2020 og en formuesskatt på minst kr. 30 000 knyttet til virksomhetsformuen.

Skattyter kan, når formuesskatten forfaller til betaling i 2020, søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020.

Ved søknad om utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 må, på forespørsel, kunne dokumenters at virksomheten gikk med underskudd i 2020. Dersom årsregnskapet for 2020 ikke er ferdigstilt, må skattyter fremlegge årsregnskapet straks det foreligger. Som virksomhetsformue regnes formue i børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer og formue i deltagerlignede selskaper. For eiere av enkeltpersonsforetak omfattes driftsmidler og næringseiendom.

Innføring av midlertidig startavskrivning på 10% på maskiner (saldogruppe d) .

For å stimulere til nye investeringer er det vedtatt at driftsmidler som føres i saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar mv.) kan avskrives skattemessig med forhøyet sats fra 20% til 30% i 2020. Forutsetningen er at driftsmidlene er ervervet mellom 20. juli og 31. desember 2020 og ikke er ervervet fra nærstående.

Sveinung Mo


Senior rådgiver

Tjenester: Regnskapstjenester

Avdeling: Lillehammer

Telefon E-post

Tilbakeføring av underskudd

Selskaper som går med underskudd i 2020, får en midlertidig mulighet for å tilbakeføre inntil 30. millioner kroner mot overskudd i de to foregående årene, 2018 og 2019. Utbetaling av skatteverdien av underskuddet i 2020 vil skje automatisk ved skatteoppgjøret i 2021.

Ønsker du mer informasjon – ta kontakt med din kontaktperson hos TheVIT AS eller seniorrådgiver Sveinung Mo