Utsatt frist for avholdelse av ordinær generalforsamling og innlevering av årsregnskap

Fristen for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling er i år utsatt. Det samme gjelder fristen for å sende inn årsregnskapet.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Utsatt frist for avholdelse av ordinær generalforsamling og innlevering av årsregnskap
Utsatt frist
Publisert 30 jun. 2020

Fristen for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling er i år utsatt med to måneder til 31. august. Samtidig er fristen for å sende inn årsregnskapet for å unngå gebyr 30. september

Utsatt frist

Stortinget vedtok 19. juni en midlertidig lov om utsettelse av fristene for 2020 for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt å holde ordinær generalforsamling med to måneder til 31. august 2020. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapet sendes inn senest 30. september. Vær oppmerksom på at utsettelsene ikke gjelder for foretak som er børsnoterte eller er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
Utsettelsen av frister gjelder også for foretak med avvikende regnskapsår, dog ikke lenger enn til utløpet av desember 2020. Dette vil innebære at foretak med balansedato f.eks. 31. mai 2020 kun får utsatt frist fra 30. november til 31. desember 2020.

Visste du at årsregnskap og årsberetning kan signeres elektronisk?

Det kan være en tidkrevende prosess å innhente fysisk signatur på årsregnskapet. Heldigvis kan årsregnskap og årsberetning signeres elektronisk. Vi i TheVIT benytter oss av en sikker og effektiv signaturløsning. Dette er et effektivt virkemiddel for å redusere tiden fra ferdigstillelse av årsregnskapet til innsending. Ta kontakt med din rådgiver hos TheVIT om du ønsker bistand med elektronisk signering.