Skattlegging av ansatte

I forbindelse med koronakrisen har skatteetaten avklart skattemessig håndtering av ulike ytelser som vanligvis fordelsbeskattes. Her får du tre tips.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Skattlegging av ansatte
Skattlegging av ansatte
Publisert 30 jun. 2020

Lovgivningen for fordelsbeskatning av den ansatte er kompleks og omfattende. I forbindelse med koronakrisen har skatteetaten avklart skattemessig håndtering av ulike ytelser.

Dette har medført at man kan omgå bestemmelsene for fordelsbeskatning der man kan dokumentere kostnader som er av et midlertidig omfang og som er ervervet som en konsekvens av koronakrisen. Kostnaden det gis skattefritak for skal være knyttet opp mot tiltak for å bidra til fleksibilitet, beredskap og ha som formål å redusere smittefare.

Naturalytelser

Nødvendige naturalytelser finansiert av arbeidsgiver i forbindelse med hjemmekontorløsninger, helsehjelp og elektronisk kommunikasjon (EK-tjenester) kan ytes skattfritt til den ansatte. Det er selskapet selv som må foreta vurderingen.

Firmabilbeskatning

Firmabil kan under koronaperioden parkeres hjemme hos den ansatte uten at dette genererer skatteplikt. Ved privat benyttelse av firmabilen beskattes den ansatte etter ordinære bestemmelser.

Arbeidsgivers trekkansvar

Arbeidsgiver plikter å opplyse Skatteetaten hvis det ikke er grunnlag for å trekke den ansatte i kontante midler, som kan være tilfelle hvis den ansatte er permittert, men likevel mottar naturalytelser.