Skatteetaten kan nå gi betalingsutsettelse

Fra 10. Juni kan privatpersoner, næringsdrivende og selskaper søke Skatteetaten om betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen.

  1. Hjem
  2. TheVITFeed
  3. Skatteetaten kan nå gi betalingsutsettelse
Viktig informasjon 001
Publisert 30 jun. 2020

Fra 10. Juni kan privatpersoner, næringsdrivende og selskaper søke Skatteetaten om betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen.

Næringsdrivende, privatpersoner eller selskaper som har likviditetsutfordringer på grunn av koronasituasjonen, kan nå søke Skatteetaten om utsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav.

Det kan ikke søkes om betalingsutsettelse for:

  • forskuddstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
  • artistskatt
  • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
  • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
  • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
  • erstatningskrav

Det gis kun betalingsutsettelse frem til 31. desember 2020. Det er videre verdt å merke seg at det kun gis betalingsutsettelse i fire måneder for næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Tilsvarende gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Skatteetaten opplyser om at forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden med 6%.